vaboextranet

Congres Werken aan loopbaanperspectief
 

donderdag 26 januari 2017 >>

PON in beweging

Wie zijn we

PON is een vereniging van schoolbesturen voor primair onderwijs in Oost Nederland. Samen vertegenwoordigen de schoolbesturen meer dan 100 basisscholen en zo’n 1.500 fte’s. Uitgangspunt van de samenwerking is de werkgelegenheid in deze krimpende regio zoveel mogelijk te behouden. Solidariteit is daarbij de kerngedachte.

PON fungeert voor de scholen als kenniscentrum en dienstverlener op het terrein van werkgelegenheid, mobiliteit, vervanging en verzuim.

Lees verder

PON in beweging

'In beweging' is een project van alle PON-scholen. Ondanks de demografische krimp in de regio willen de PON-scholen blijven vernieuwen en verjongen. 'In beweging' staat voor een actief mobiliteitsbeleid dat de mobiliteit tussen de scholen van PON bevordert. Met als doel de medewerkers en de scholen vitaal te houden.

Lees verder

Informatie voor besturen en directies

In een speciaal onderdeel van de site is informatie te vinden die van belang is voor besturen en directies van PON-scholen, schoolbesturen die diensten afnemen en schoolbesturen die belangstelling hebben om lid te worden.

Ga naar besturen.ponprimair.nl