vaboinloggen

Personeelscluster Oost Nederland
 

voor primair onderwijs

PON in beweging

Wie zijn we

PON is een vereniging van schoolbesturen voor primair onderwijs in Oost Nederland. Samen vertegenwoordigen de schoolbesturen meer dan 100 basisscholen en zo’n 1.500 fte’s. Uitgangspunt van de samenwerking is de werkgelegenheid in deze krimpende regio zoveel mogelijk te behouden. Solidariteit is daarbij de kerngedachte.

PON fungeert voor de scholen als kenniscentrum en dienstverlener op het terrein van werkgelegenheid, mobiliteit, vervanging en verzuim.

Lees verder

Informatie voor besturen en directies

In een speciaal onderdeel van de site is informatie te vinden die van belang is voor besturen en directies van PON-scholen, schoolbesturen die diensten afnemen en schoolbesturen die belangstelling hebben om lid te worden.

Ga naar besturen.ponprimair.nl