vaboinloggen

Filter nieuws op:

Nieuws

Kom je in aanmerking voor subsidie?

19 april 2017
Via de reguliere bekostiging krijgt ieder schoolbestuur middelen voor professionele ontwikkeling van de medewerkers. Daarnaast zijn er verschillende subsidies. Wil je weten voor welke subsidies je...
> lees meer

Geslaagd congres 'loopbaanperspectief in het PO'

27 januari 2017
Donderdag 26 januari namen zo'n 80 mensen deel aan het congres 'Loopbaanperspectief in het PO - evaluatie van 5 jaar in beweging'. PON liet zien hoe er de afgelopen 5 jaar gewerkt is aan...
> lees meer

Beroepscommissie funderend onderwijs van start

17 januari 2017
In de CAO PO 2016-2017 en de CAO VO 2016-2017 hebben sociale partners afgesproken dat gedurende de looptijd van de cao één landelijke beroepscommissie voor het funderend onderwijs wordt...
> lees meer

WWZ tijdelijk buiten werking voor ziektevervanging

22 december 2016
In januari t/m maart 2017 valt ziektevervanging in het primair onderwijs niet onder het ketenbeding van de WWZ. Deze maatregel is bedoeld om de griepgolf in die periode op te vangen. Op verzoek...
> lees meer

Werkbezoek Lodewijk Asscher

5 december 2016
Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher, heeft op dinsdag 28 november een werkbezoek gebracht aan PON. Directe aanleiding voor dit werkbezoek: de effecten van de WWZ. De...
> lees meer

Whitepaper over verzuimpreventie en duurzame inzetbaarheid

11 november 2016
Verzuim is niet altijd te voorkomen. Toch is een deel van het ziekteverzuim in een school zeker beïnvloedbaar. Verzuimpreventie en duurzame inzetbaarheid zijn hot items. Zeker gezien...
> lees meer

Wijziging Arbowet per juli 2017

7 november 2016
De ingangsdatum van de gewijzigde Arbowet is uitgesteld van 1 januari 2017 naar 1 juli 2017. Het wetsvoorstel dat in september is aangenomen door de Tweede Kamer, ligt nog ter goedkeuring bij de...
> lees meer