vaboinloggen

Over PON

Werkgelegenheid behouden door samen te werken

PON is een vereniging van schoolbesturen voor primair onderwijs in Oost Nederland. Samen vertegenwoordigen de schoolbesturen meer dan 100 basisscholen en zo’n 1.500 fte’s. Uitgangspunt van de samenwerking is de werkgelegenheid in deze krimpende regio zoveel mogelijk te behouden. PON werkt actief aan mobiliteitsbeleid en de instroom van jong talent.

PON fungeert als kenniscentrum en dienstverlener op het terrein van werkgelegenheid, mobiliteit, vervanging en verzuim. Vanuit de PONFlexpool worden alle korte en langdurige vervangingen op de scholen geregeld. Scholen kunnen gebruik maken van arbodienstverlening en loopbaanadvies voor personeelsleden.

Ook schoolbesturen die geen lid zijn van de vereniging maken gebruik van de dienstverlening van PON op het gebied van vervangingen en verzuim.