Personeelscluster Oost Nederland

samenwerkingsverband van schoolbesturen

zonder winstoogmerk

 • Ik zoek een baan

  Wil je aan het werk als invalkracht in de PONFlexpool? Of ben je op zoek naar een vaste baan bij een van de scholen in Oost Nederland? Of zit je nog op de PABO en wil je al wel aan het werk op de scholen?

   
 • Ik werk op een 'PON-school'

  Medewerkers van scholen kunnen bij PON terecht voor vragen over mobiliteit en  loopbaan.

  Klik hier voor de routekaart van PON om te ontdekken wat er allemaal mogelijk is.

   
 • Ik ben bestuurder of schoolleider

  PON is een vereniging van 35 grote en kleine schoolbesturen in Oost Nederland.

   

Feiten en cijfers over de PONflexpool

 • Gemiddeld aantal aanvragen per week598
 • Oplossingspercentage 202391%
 • Oplossingen door vaste pool /tijdelijke pool

 • Instroom in de vaste pool