Gezond en vitaal werken

in het (primair) onderwijs

Arbodienstverlening

De arbodienstverleners van PON ondersteunen schoolbesturen bij het begeleiden van ziekteverzuim en adviseren over het voorkomen ervan. Ze leveren deze dienstverlening volledig op maat voor de onderwijssector in de regio met als doel het (primair) onderwijs in de regio gezonder en vitaler te laten werken.

Het multidisciplinaire Arbo-team werkt voor alle schoolbesturen. Ook schoolbesturen die niet zijn aangesloten bij PON kunnen gebruik maken van de dienstverlening.

Schoolbesturen die gebruik maken van de arbodienstverlening van PON gaan in het verzuim- en re-integratiebeleid uit van de volgende hoofdlijnen:

  • Het aanpakken van verzuim is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werknemer en  leidinggevende samen.
  • De medewerker is verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid.
  • De leidinggevende is casemanager en dus integraal verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie.
  • Zowel leidinggevenden als medewerkers gaan uit van mogelijkheden en niet van onmogelijkheden.