Gezond en vitaal werken

in het (primair) onderwijs

Kenniscentrum

De arbodienstverleners van PON hebben veel kennis van het primair onderwijs. Wij weten wat er speelt, kennen de CAO en zijn op de hoogte van de regelgeving waar scholen mee te maken krijgen.

  • we organiseren regelmatig intervisie- en themabijeenkomsten voor verzuimprocesmanagers / P&O-ers
  • we stellen documenten en formats beschikbaar, zoals het verzuimprotocol
  • we onderhouden goede contacten met organisaties, specifiek voor het (primair) onderwijs, zoals het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds
  • we beschikken over een groot netwerk aan ondersteuners die wij kunnen inzetten, zoals loopbaan en re-integratieadviseurs, aanbieders van RI&E en werkplekonderzoek


Deze kennis delen wij graag met u.