Gezond en vitaal werken

in het (primair) onderwijs

Voor werkgevers

De arbodienstverleners van PON ondersteunen schoolbesturen bij het begeleiden van ziekteverzuim en adviseren over het voorkomen ervan. Ze leveren deze dienstverlening volledig op maat voor de onderwijssector in de regio.

Schoolbesturen kunnen rekenen op arbodienstverleners met veel kennis van het primair onderwijs. Zij weten wat er speelt, kennen de CAO en zijn op de hoogte van de regelgeving waar u mee te maken heeft. Bovendien hebben ze goede contacten met organisaties specifiek voor het (primair) onderwijs en een groot netwerk aan hulpverlenende instanties.
De kennis en het netwerk delen zij graag met de scholen.

Het multidisciplinaire Arbo-team werkt voor alle schoolbesturen in het primair onderwijs in de regio.