Gezond en vitaal werken

in het (primair) onderwijs

Whitepaper arbeidsconflict en mediation

In deze whitepaper 'Arbeidsconflict en mediation' wordt uitgebreid ingegaan op wat te doen bij arbeidsconflicten, dossieropbouw en al dan niet inzetten van mediation.