Gezond en vitaal werken

in het (primair) onderwijs

Inhoud contract verzuim en re-integratiebegeleiding

Schoolbesturen kunnen in het contract een keuze maken uit twee modules:

module 1: bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach / arbeidsdeskundige
module 2: bedrijfsarts

In beide modules is inbegrepen:

  • twee adviesgesprekken per jaar over het verzuimbeleid
  • arbeidsomstandighedenspreekuur
  • ondersteuning casemanagement
  • voorlichting en kennis delen via netwerkoverleg P&O-ers en projecten
  • bemiddeling naar externe partijen