Gezond en vitaal werken

in het (primair) onderwijs

Preventie en inzetbaarheid

Langdurig ziekteverzuim is niet altijd te voorkomen. Bij een ernstige ziekte of een zwaar ongeluk is er geen sprake van 'voorkomen'. Maar in veel gevallen kan het wel. En dat is door zo snel mogelijk in gesprek te gaan bij signalen van ziekte, van welke aard dan ook. En dan gaat het niet altijd om lichamelijke signalen. Een te hoge werkdruk, een onprettige sfeer op het werk, gepest worden, een slechte werkhouding: het zijn allemaal arbeidsomstandigheden die kunnen leiden tot een ziekmelding en tot langdurig ziekteverzuim.

Signaleringsgesprek
Een werknemer moet tijdig aangeven wat hem of haar dwars zit en u als de werkgever moet snel ingrijpen wanneer u deze signalen ontvangt. Een signaleringsgesprek is een instrument hiervoor. Alleen door er over in gesprek te komen, krijgt u de risicofactoren in beeld, en kan u er vervolgens iets aan gaan doen. Ook kunt u in het periodieke functioneringsgesprek van ‘arbo’ een vast agendapunt maken.
Lees meer over het signaleringsgesprek

Verzuimpreventie
Preventieve maatregelen kunnen gericht zijn op arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden,  arbeidsverhoudingen of arbeidsvoorwaarden. Daarnaast zijn er preventieve persoonsgerichte maatregelen. Lees meer over preventieve maatregelen

Werkdruk
Voor het in kaart brengen en oplossen van werkdruk: TNO werkdruk wegwijzer

Vijf scholen ontdekten via een pilot hoe schoolleider en team samen werkdruk op hun school kunnen verlagen. Hun successen en ervaringen zijn stapsgewijs te volgen in de whitepaper Samenwerken aan werkdruk.

Lees ook:


folder werkscan duurzame inzetbaarheid

preventiehandleiding 'stress de baas'

Mindfulness in het onderwijs

Whitepaper over preventie en duurzame inzetbaarheid

Vitaliteitsmonitor 'stoplichtmodel'