Gezond en vitaal werken

in het (primair) onderwijs

Preventie en duurzame inzetbaarheid

Langdurig ziekteverzuim is niet altijd te voorkomen, maar in veel gevallen kan het wel. En dat is door zo snel mogelijk in gesprek te gaan bij signalen van ziekte, van welke aard dan ook. En dan gaat het niet altijd om lichamelijke signalen. Een te hoge werkdruk, een onprettige sfeer op het werk, gepest worden, een slechte werkhouding: het zijn allemaal arbeidsomstandigheden die kunnen leiden tot een ziekmelding en tot langdurig ziekteverzuim.

Het preventieve spreekuur
De kracht van duurzame inzetbaarheid, het behoud van personeel, ligt vooral in het voorkomen van ziekte en/ of verzuim. Ook hierbij kunt u gebruik maken van de inzetbaarheidscoach en de bedrijfsarts. Een preventief spreekuurconsult kan worden aangevraagd bij de inzetbaarheidscoach en de bedrijfsarts. De medewerker kan, zonder akkoord van de werkgever, zelf een afspraak maken met de inzetbaarheidscoach en/of bedrijfsarts.   

De inzetbaarheidscoach legt in de gesprekken vooral de focus op de balans tussen belastbaarheid van de medewerker en de belasting in het werk, de balans tussen werk en privé, loopbaan (toekomst) en duurzame inzetbaarheid. De bedrijfsarts kijkt vooral naar de medische situatie en het voorkomen van uitval door ziekte.

Lees ook:

folder werkscan duurzame inzetbaarheid

vialiteitsmonitor 'stoplichtmodel'