Gezond en vitaal werken

in het (primair) onderwijs

Stappenplan verzuimbegeleiding

 

Tijdpad 1e jaar Actie leidinggevende en medewerker Toelichting
3e week (bij vermoedelijk
lang verzuim > 6 weken)
contact via e-mail of telefoon
bij module 1 via inzetbaarheidscoach
bij module 2 via bedrijfsarts
meedelen van de verzuimvisie, de hulp- en zorgvraag bepalen, tijd en datum spreekuur plannen en mededelen aan verzuimende medewerker
6e week (uiterlijk) opstellen probleemanalyse WIA door bedrijfsarts spreekuurafspraak plannen
8e week (uiterlijk) SMART plan van aanpak WIA opstellen door leidinggevende en medewerker

communiceren met de bedrijfsarts of inzetbaarheidscoach ter verdere advisering en monitoring door dit in Raet VM te zetten. Indien van toepassing ook een werkhervattingsschema maken.

vervolgafspraak bijstellen plan van aanpak, als eerder gestelde doelen en koers niet gehaald worden In samenwerking met inzetbaarheidscoach (module 1) en bedrijfsarts (module 2) nut en noodzaak bepalen van een vervolgcontact en/of afspraak voor spreekuur. In ieder geval als herstel en/of re-integratie stagneert op basis van het laatste advies en prognose.
48e week Pré-advies CAO PO (art. 11.9), eventueel belastbaarheidsonderzoek Overleg met inzetbaarheidscoach (module 1) of bedrijfsarts (module 2) en verzuimprocesmanager intern.
52e week (uiterlijk) Eindejaarsevaluatie (= opschudmoment) Evaluatie 1e jaar, koers bepalen 2e jaar. Formulier eerstejaarsevaluatie invullen. Via overleg op spreekuurlocatie tussen leidinggevende, medewerker en gezondheidscoach.

 

  • Terugkoppeling: probleemanalyses (waaronder spreekuurverslagen) worden in Raet VM gezet door de bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Leidinggevende en verzuimprocesmanager ontvangen daartoe signaalmail. Medewerker ontvangt terugkoppeling via e-mail.
  • Evaluaties werkgever en werknemer; tenminste elke 6 weken.
  • Digitale registratie- en communicatietool is Raet VM
  • UWV-poortwachter formulieren staan in Raet Verzuim Manager. Te gebruiken via 'acties uitvoeren'.
  • 2e ziektejaar in principe conform 1e ziektejaar