Gezond en vitaal werken

in het (primair) onderwijs

Subsidie Sluitende aanpak - pre-advies

Sinds de invoering van de nieuwe arbeidsongeschiktheidswet (WIA) gaat iemand die tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt is en niet minstens 50% verdient van wat hij volgens UWV zou kunnen verdienen, na verloop van tijd veelal enorm in inkomen achteruit.
Daarom hebben de minister van Onderwijs én de vakbonden, met instemming van de werkgevers, de Subsidie Sluitende Aanpak ontwikkeld voor het primair en voortgezet onderwijs. Doel van de Subsidie Sluitende Aanpak is te voorkomen dat iemand in een WGA-vervolguitkering terechtkomt.

Afhankelijk van de doelgroep biedt de Subsidie Sluitende Aanpak de volgende re-integratiebevorderende middelen:
• het pre-advies
• de aanvullende intensieve trajectbegeleiding
• de loonkostensubsidie

In de brochure 'Subsidie sluitende aanpak Pre-advies' leest u er meer over.