Gezond en vitaal werken

in het (primair) onderwijs

Voor werknemers

PON levert arbodienstverlening op maat voor het primair onderwijs. Zowel scholen die zijn aangesloten bij PON als niet-leden kunnen gebruik maken van de arbodienstverlening.

Jij en je direct leidinggevende zijn primair verantwoordelijk
De arbodienstverleners van PON werken volgens het 'eigen regie' model. Dit betekent dat de schoolorganisatie de regie heeft in de verzuimaanpak. En dat het verzuim wordt aangepakt bij de bron. De arbodienstverleners ondersteunen de schoolbesturen bij het begeleidng van ziekteverzuim én adviseren over het voorkomen van verzuim. Leidinggevenden zijn primair zelf verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding.

Rol bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach
De bedrijfsarts begeleidt medewerkers en leidinggevenden tijdens de verzuimperiode en is primair medisch adviseur. De inzetbaarheidscoach / arbeidsdeskundige adviseert met name over re-integratiemogelijkheden.

Twee modules
Wij werken met 2 modules. In module 1 kunnen medewerkers en leidinggevenden gebruik maken van zowel bedrijfsarts als de inzetbaarheidscoach. In module 2 is dat alleen de bedrijfsarts. Kijk bij aangesloten besturen welke type contract jouw school/bestuur heeft afgesloten.