Gezond en vitaal werken

in het (primair) onderwijs

Wat te doen bij verzuim

Voor de aangesloten PON-besturen is in het verzuimprotocol vastgelegd aan welke zaken werkgever en werknemer moeten voldoen tijdens een ziekteperiode. In het verzuimprotocol staat onder andere beschreven:

  • de ziekmelding
  • contact met bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach
  • bereikbaarheid
  • plan van aanpak
  • vakantie tijdens ziekte
  • re-integratie
     

Download het volledige verzuimprotocol.