Korte en langdurige vervangingen

goed geregeld

Voor wie

PON regelt zo’n 250 vervangingen per week. We doen dit voor de leden van PON (ruim 30 schoolbesturen met meer dan 100 basisscholen), scholen voor speciaal onderwijs in de regio en een groep schoolbesturen die het matchen van vervanging inkoopt.

PON leden
Schoolbesturen die lid zijn van PON, kunnen gebruikmaken van het totale pakket van PON. Alle matches en ondersteuning van PON wordt betaald uit de contributie die het bestuur afdraagt voor het lidmaatschap.

Niet-leden
Schoolbesturen die geen lid zijn van PON, kunnen de dienstverlening voor het matchen van vervangers en het eventueel beheren van een vervangingspool inkopen.
Wanneer PON de vervangingspool van het bestuur beheert en het bestuur plaatst personeel in de vervangingspool, dan zorgt PON voor de begeleiding, coaching en aansturing van deze personeelsleden.