Korte en langdurige vervangingen

goed geregeld

Vaste pool

In de PONflexpool werken zo’n 140 vaste vervangers. Deze leerkrachten zijn in dienst van PON-besturen en worden ingezet daar waar nodig.

Er zijn voor leerkrachten verschillende redenen om tijdelijk in de flexpool te werken. Sommige leerkrachten zijn boventallig geraakt. Anderen kiezen ervoor op verschillende scholen te werken, om zo brede ervaring op te doen. We streven ernaar een pooler na maximaal 2 jaar door te laten stromen naar een reguliere baan.

Een vaste vervanger heeft een gegarandeerd salaris, ook voor de dagen dat er eventueel geen vervangingswerk is. Ook schoolvakanties worden doorbetaald en de pensioenopbouw is gelijk aan die van een leraar aan een basisschool. Een pooler kan ook deelnemen aan scholing. Een poolvervanger kan ingezet worden op alle PON-scholen, ongeacht denominatie of onderwijssysteem.

De groep vaste vervangers wordt aangestuurd, begeleid en gecoacht door de coördinatoren van PON. Drie keer per jaar is er een teamvergadering met alle vaste poolers.

Voor de vaste pool houden we verschillende keren per jaar selectiegesprekken. De vacature vind je dan op de website van het Loopbaancentrum Oost Nederland.
Je kunt je wel het hele jaar inschrijven voor de tijdelijke pool.