In beweging: mobiliteit in het

primair onderwijs

Loopbaan

Mensen die hun talent goed kunnen benutten, zich erkend en gewaardeerd weten en de regie over hun eigen loopbaan hebben, functioneren beter en dragen bij aan de ontwikkeling van de organisatie. Loopbaanbeleid en arbeidsmobiliteit biedt ruimte voor de ontwikkeling van de talenten en ambities van medewerkers.

Iedereen die werkzaam is bij een PON-bestuur kan bij het Loopbaancentrum Oost Nederland terecht. Het Loopbaancentrum Oost Nederland wil bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van medewerkers in het onderwijs door hen een breder loopbaanperspectief te bieden.
Het centrum werkt voor leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, leidinggevenden en directieleden.

Het loopbaancentrum voert de werkzaamheden uit die voortkomen uit het project 'In Beweging'. In het kader van 'PON in beweging' zijn werkgelegenheidsafspraken gemaakt. Vrijwillige mobiliteit is een belangrijk onderdeel hiervan. Lees meer over het project 'In Beweging'

Kijk voor meer informatie over het Loopbaancentrum op www.loopbaancentrum-on.nl