In beweging: mobiliteit in het

primair onderwijs

Hoe werkt het

Iedereen die werkzaam is binnen een PON bestuur kan terecht bij het Loopbaancentrum.

Medewerkers kunnen een vrijblijvend oriënterend gesprek aanvragen. In dit gesprek analyseren we op welk punt in je loopbaan je staat. We onderzoeken je ambities, lichten je cv door en geven tips voor verbetering en/of aanvulling. Ook geven we je handvatten voor een concreet plan van aanpak.

Kijk op www.loopbaancentrum-on.nl voor meer informatie en een overzicht van alle mogelijkheden.

Gesprekken bij het Loopbaancentrum zijn altijd vertrouwelijk. Zonder jouw toestemming informeren zij niemand over (de inhoud van) de gesprekken. Je beslist zelf of je je werkgever informeert of niet.

Leidinggevenden en (bovenschoolse) directie van de PON besturen vinden bij het loopbaancentrum veel expertise als het gaat over mobiliteit en loopbaan. Op verzoek geven zij voorlichting aan teams over interne en externe mobiliteit. Dit kan bijvoorbeeld op scholingsdagen of teamdagen.
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met José Jansen van het Loopbaancentrum.