Loopbaancentrum

Loopbaancentrum Oost Nederland werkt voor alle medewerkers in het primair onderwijs in de regio.

Het loopbaancentrum ondersteunt medewerkers die

  • van functie of werkomgeving moeten of willen veranderen
  • zich willen bezinnen op hun huidige baan
  • het gevoel hebben dat ze hun capaciteiten onvoldoende kwijt kunnen
  • zich breder inzetbaar willen maken om in te spelen op veranderingen
  • vastlopen in hun huidige baan, omdat het te weinig energie geeft
     

Leidinggevenden en (bovenschoolse) directie van de aangesloten besturen vinden bij het loopbaancentrum veel expertise als het gaat over mobiliteit en loopbaan. Op verzoek geeft het loopbaancentrum voorlichting aan teams over interne en externe mobiliteit. Dit kan bijvoorbeeld op scholingsdagen of teamdagen.

 

 

naar Loopbaancentrum Oost Nederland