In beweging: mobiliteit in het

primair onderwijs

Voor werkgevers

Het Loopbaancentrum Oost Nederland ondersteunt scholen die willen werken aan concrete doelen op het gebied van (interne en externe) arbeidsmobiliteit en loopbaanbeleid en adviseert over compententiemanagement, persoonlijke ontwikkeling en blijvende inzetbaarheid van medewerkers.

Directies en leidinggevenden kunnen bij het loopbaancentrum terecht voor onder andere:

  • advies over loopbaanbeleid en het voeren van loopbaangesprekken
  • matching van vraag en aanbod van personeel
  • ondersteuning bij het bespreekbaar maken van interne en externe mobiliteit
  • vraagstukken op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom van personeel
  • voorlichting aan teams over mobiliteit en het belang van loopbaanoriëntatie