Nieuws

Goudkrachtpool

11 februari 2021
In 2013 is besloten om de PON invalpool vooral te gebruiken als een in- en doorstroomplek voor personeel dat ten gevolge van de krimp geen plek meer kon vinden op één van de scholen....
> lees meer

PON 2020 in cijfers

30 januari 2021
Aantal verzoeken 2020 was een bijzonder jaar. Door de lockdown zagen we de vraag afnemen, hetgeen vooral voor tijdelijke poolers vervelend uitpakte. De vaste poolers konden veel ondersteuning bieden...
> lees meer

Arbodienstverlening via PON

25 januari 2021
Een groot aantal schoolbesturen en onderwijsgelieerde organisaties in de regio, neemt naar volle tevredenheid arbodienstverlening af via PON. Dat doen ze niet zomaar… Ons (onafhankelijke!)...
> lees meer

Eigen regie over je loopbaan

18 januari 2021
Hebben jullie ook van de term” AMPLITIE” gehoord? Een mooie term die werd uitgelegd door Tinka van Vuuren tijdens de bestuursbijeenkomst (d.d. 27-01-2021) van de RAP. Het staat niet in...
> lees meer

Nieuws vanuit de matching

11 januari 2021
Vanuit onze thuiswerkplekken zijn we druk met invullen van aanvragen voor noodopvang, maar ook lange vervangingen voor verder in het schooljaar komen al regelmatig bij ons binnen. We hoeven ons dus...
> lees meer

Wij gaan verhuizen!

23 november 2020
Per 1 januari 2021 verhuist het kantoor van PON naar Zutphen. De afgelopen jaren is ons werkgebied verder uitgebreid richting Apeldoorn/Deventer en daarom is gekozen voor een centraler kantoor. Het...
> lees meer

Informeren over positieve coronatests

20 november 2020
Via deze weg willen we nogmaals herhalen dat we het van groot belang vinden om elkaar te informeren m.b.t. coronabesmettingen. Wanneer een pooler van ons positief getest is, zullen wij contact...
> lees meer

Arbo-dienstverlening via PON

13 november 2020
Voor de besturen die gebruik maken van de Arbodienstverlening via PON is het goed te weten dat de spreekuren van het Arboteam in principe vanaf 4 januari 2021 gaan plaatsvinden op de nieuwe locatie...
> lees meer

PONacademie KlasMastr van de Rolfgroep

11 november 2020
In samenwerking met de Rolfgroep hebben wij een online ‘Ponacademie’ ingericht. Via deze academie zijn opleidingen, cursussen en e-learningmodules te boeken. Afhankelijk van de aard en...
> lees meer

Aansluiten directieberaad / overleg met directeuren

9 november 2020
Wij vinden het belangrijk om af en toe af te stemmen met de directies, cijfers te presenteren en dingen op te halen vanuit het werkveld om zo een goede en open samenwerking te hebben en houden....
> lees meer

Loopbaancentrum Oost Nederland werkt voor de regio!

1 november 2020
In 2013 is in samenwerking met het PPOG (platform Primair Onderwijs Oost Nederland) mét subsidie het Loopbaancentrum Oost Nederland opgezet. De insteek was destijds  al dat het...
> lees meer

Vanuit de matching

28 oktober 2020
Ook bij de matchingsafdeling is het anders door Corona. We werken nog steeds vanaf huis, dat vraagt wat aanpassingen, maar inmiddels zijn we eraan gewend. Soms kunnen we aanvragen helaas niet...
> lees meer

Kwaliteitsbewaking van de poolers

21 oktober 2020
Door de maatregelen is het op dit moment niet mogelijk en wenselijk dat wij vanuit PON de scholen in gaan om onze poolers te bezoeken in hun lessen. Toch verdienen poolers een goede...
> lees meer

In- en doorstroom via de PONflexpool

16 oktober 2020
Vanaf 2013 is de vaste PONpool ingezet als doorstroompool voor personeel dat te veel op scholen aanwezig was ten gevolge van de snelle krimp in het leerlingenaantal. In 2016 kregen de besturen last...
> lees meer

Gezamenlijk werven

14 oktober 2020
De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt om de pool op sterkte, dus richting de 6% gevuld te krijgen. Dat is belangrijk om een goed, gemêleerd voorportaal voor onze besturen te...
> lees meer

Onze poolers zijn weer gestart

3 september 2020
Na een bizar tweede deel van schooljaar 2019/2020 en hopelijk een fijne vakantie zijn onze poolers de afgelopen weken gestart met schooljaar 2020/2021. Dit jaar hebben we niet afgetrapt met drie...
> lees meer

Vervanging door poolers

3 september 2020
In periodes waarin het aantal vervangingsverzoeken piekt doen wij geregeld een beroep op scholen en besturen om een ‘plan B’ te hebben voor gevallen waarin wij als PON geen vervanger...
> lees meer

Leergang Loopbaan en Leiderschap

3 september 2020
Zoals eerder gecommuniceerd biedt het Loopbaancentrum Oost Nederland i.s.m. de Rolfgroep voor het derde jaar in successie de leergang ‘Loopbaan & Leiderschap’ aan. Er zijn nog enkele...
> lees meer

Volgen van poolers bij lange vervangingen

3 september 2020
Het gebeurt geregeld dat poolers soms voor een (zeer) lange periode onderdeel zijn van een schoolteam i.v.m. een lange vervanging. Zeker in de huidige coronatijd, waarin we het bezoeken van andere...
> lees meer

Blije mobiliteit?

3 september 2020
De jaarlijkse formatiepuzzel ligt inmiddels achter ons en de scholen zijn weer begonnen. De kans is groot dat het op dit vlak nu wat rustiger is op de scholen. Een mooi moment om eens de term...
> lees meer

Loopbaangesprekken

3 september 2020
Een ieder die een keer van gedachten wil wisselen over zijn/haar loopbaan is van harte welkom op ons Loopbaancentrum. Samen kunnen we dan, in vertrouwen en openheid, je vragen verkennen. Te denken...
> lees meer

Enquête Arbodienstverlening

3 september 2020
Eind juli jl  heeft Loopbaancentrum Oost Nederland een enquête aangereikt aan besturen en organisaties in regio Oost die gebruik maken van de arbodienstverlening via PON. Mooie...
> lees meer

Veldraadpleging 2019

3 september 2020
In 2019 hebben we middels een 'veldraadpleging' opnieuw de tevredenheid getoetst m.b.t. onze dienstverlening. In alle berichtgeving over en aandacht voor het coronavirus in het voorjaar...
> lees meer

Begeleiding starters

3 september 2020
Sinds vorig schooljaar begeleiden we al onze starters door inzet van seniors. De seniors worden gekoppeld aan een starter en zij bezoeken de starter ongeveer driemaal in een vervanging. Doelstelling...
> lees meer

Traject scholing en begeleiding

3 september 2020
Ook dit jaar kunnen al onze tijdelijke poolers zich opgeven voor het traject scholing en begeleiding. Leerkrachten in deze pool kiezen hiervoor zodat zij begeleiding krijgen, scholingsbudget...
> lees meer

Corona en wat betekent dat voor onze vaste poolers?

12 mei 2020
I.v.m. het opengaan van de scholen zijn er aanvullende afspraken gemaakt met als uitgangspunt: Een scala van deskundigen hebben bepaald dat het veilig is om te werken wanneer rekening wordt...
> lees meer

Bijeenkomst bestuurders Oost Nederland en ALV 16 juni 2020

11 mei 2020
De fysieke bijeenkomsten die gepland stond op 16 juni Bij Loetje in Gorssel is gecanceld i.v.m. het naleven van de richtlijnen van het RIVM. We zijn bezig om daarvoor in de plaats alternatieve online...
> lees meer

Inspiratiesessies Loopbaancentrum

7 mei 2020
Duurzaam werken 55+ 2 keer per jaar wordt deze bijeenkomst georganiseerd. De groep bestaat uit max 8 personen en is geschikt voor iedereen die werkzaam is binnen het onderwijs. Tijdens deze...
> lees meer

Wat zit er in de planning bij het Loopbaancentrum voor het schooljaar 2020-2021?

6 mei 2020
De volgende activiteiten hebben we al vast gepland en er zijn nog inspiratiesessies met externen “under construction”. Te denken valt aan een bijeenkomst over Hoogbegaafdheid in relatie...
> lees meer

Modernisering PF per 01-01-2021

29 april 2020
Als PON-besturen hebben we al meerdere malen gesproken tijdens de ALV’s over de modernisering van het PF die per 1 -1-2021 ingaat. In grote lijnen gaat deze modernisering vooral over de...
> lees meer

Poolers weer op pad

28 april 2020
Vanaf 11 mei zijn de scholen weer open en zijn onze poolers weer 'op pad'. Zeker bij korte vervangingen kan het zijn dat poolers door de week heen op veel plekken komen. Ten...
> lees meer

Pool als loopbaaninstrument

28 april 2020
Een aantal jaren geleden bedacht PON het project ‘In Beweging’. De krimp zorgde in de regio voor veel boventalligheid en vele onderwijsbanen op de scholen stonden op de tocht. Door de...
> lees meer

Sollicitatieprocedure vaste pool

21 april 2020
Het traject om te komen tot uitbreiding van onze vast pool heeft ten gevolge van de coronacrisis ook vertraging opgelopen. Op dit moment beraden wij ons over te stappen die we kunnen en moeten...
> lees meer

Inzet poolers tijdens de corona-sluiting

30 maart 2020
Ook tijdens de schoolsluiting tussen 16 maart en de meivakantie zijn poolers aan het werk geweest voor en op scholen. Niets was echter wat het normaal was. Ook poolers hebben thuisonderwijs verzorgd...
> lees meer

Stafbureau PON werkt vanuit huis

25 maart 2020
Net als heel veel organisaties, werkt ook het stafbureau van PON vanuit huis. Op die manier geven wij invulling aan de richtlijnen van de regering en het RIVM maar houden we onze dienstverlening wel...
> lees meer

Bijeenkomsten geannuleerd

24 maart 2020
Gisteren heeft het kabinet aangescherpte maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Eén van de maatregelen is het verbod op bijeenkomsten tot 1...
> lees meer

Factsheet corona, hoe om te gaan met onze invallers?

23 maart 2020
We zijn allemaal afgelopen weekend overvallen met de situatie dat de scholen werden gesloten. Dat heeft tot gevolg gehad dat besturen, directeuren in actie zijn gekomen om na te denken over wat te...
> lees meer

Arbo dienstverlening tijdens coronacrisis

20 maart 2020
Ook tijdens de coronacrisis zijn onze Arbodiensten telefonisch en per mail bereikbaar via de gebruikelijke kanalen.  De Arbo-artsen en arbeidsdeskundigen zijn eveneens allevier...
> lees meer

Dienstverlening Loopbaancentrum tijdens coronacrisis

20 maart 2020
Vanuit het Loopbaancentrum Oost Nederland blijven wij ook tijdens de 'onderwijs lockdown' ten gevolge van de Coronacrisis onze diensten aanbieden aan alle medewerkers van alle PON...
> lees meer

Afronding Kweekvijver 'Nieuw Leiderschap'

19 maart 2020
Past Nieuw Leiderschap bij mij?  Vanuit het samenwerkingsinitiatief van de PONFlexpool, het loopbaancentrum Oost Nederland en de Rolf groep hebben de deelnemers (zie foto) met die vraag...
> lees meer