Meer pabostudenten met Helden voor de klas

13 december 2017

Helden voor de klas is een communicatiecampagne om studiekiezers, leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo, enthousiast te maken voor het leraarschap. Het Arbeidsmarktplatform PO wil met de campagne bijdragen aan een oplossing voor het groeiende lerarentekort in het primair onderwijs. Ook scholen kunnen de campagne voor meer pabostudenten ondersteunen door oudere broers en zussen van leerlingen te informeren met een flyer. Voor meer informatie, zie deze link


< overzicht nieuws