Overeenkomst scholing en begeleiding voor tijdelijke poolers

8 oktober 2018

PON investeert vanaf dit schooljaar in begeleiding en scholing van de tijdelijke poolers (oproepkrachten) van PON. We willen hiermee de invalkrachten beter in beeld krijgen en samen werken aan de kwaliteit van het onderwijs. Inmiddels hebben zo’n 250 poolers een overeenkomst voor scholing en begeleiding ontvangen.

Maatwerk

Oproepkrachten die de overeenkomst ondertekenen, krijgen hetzelfde aanbod voor begeleiding en professionalisering als de vaste medewerkers van de pool. Dit betekent dat de pooler een lesbezoek en een (POP)gesprek krijgt, uitnodigingen ontvangt voor teamvergaderingen en intervisie en gebruik kan maken van een loopbaangesprek, het scholingsbudget (500 euro per jaar bij fulltime beschikbaarheid) en de PON academie.
Voor begeleiding zijn er verschillende mogelijkheden, waaronder een coaching traject of video-interactiebegeleiding. Het gaat om maatwerk; de teamleider/coördinator bespreekt samen met de pooler de keuzes voor de scholing en begeleiding.

A-pool

Voor de oproepkrachten is dit een mooie kans voor verdere ontwikkeling. Bovendien kunnen poolers zichzelf binnen PON laten zien. Voorwaarde voor de begeleiding en scholing is dat de tijdelijke pooler exclusief beschikbaar is voor PON. De invalleerkracht komt dan in de zogenaamde de A-pool, die (na de vaste pool) bij voorkeur wordt ingezet bij de scholen.

Poolers die via meerdere bureaus en invalpools werken, komen niet in aanmerking voor begeleiding en scholing. Zij kunnen wel een lesbezoek verwachten, omdat PON alle mensen die geregeld invallen goed in beeld wil krijgen. 


< overzicht nieuws