Eigen poolers regelen?

6 februari 2020

Het is winter. Kerst is geweest maar het voorjaar is nog niet in zicht. Ook een Elfstedentocht lijkt ons dit jaar niet ten deel te vallen. Kortom: de griepperiode is aangebroken. Ook bij PON merken we dit: het aantal vervangingsverzoeken loopt op. We zitten nog niet met de handen in het haar maar het is wel een dagelijkse uitdaging om te voorzien in alle aanvragen. Helaas komt het dan af en toe voor dat we géén vervanger hebben en dus "nee" moeten verkopen. Dit doen we niet graag! Temeer omdat we weten dat dan de organisatie op school dreigt spaak te lopen.

Om dit te voorkomen, adviseren we scholen om voor te bereiden op een zogenaamd 'B-scenario'. Hierbij zou je kunnen denken aan de mogelijkheid om niet-werkenden te vragen in te vallen of te kijken of er binnen het ouderbestand mensen zitten met een onderwijsbevoegdheid. Uiteraard zijn er meerdere creatieve ideeën denkbaar.

Let echter wel op: dergelijke creatieve noodoplossingen zijn alleen helpend als er daadwerkelijk geen pooler meer beschikbaar is via PON. Worden 'eigen mensen' (vanuit een B-scenario) bij voorbaat ingezet, dan houden we mensen over in de pool. Deze mensen zitten dan een dag (of zelfs meerdere dagen) thuis en kosten ons met z'n allen dan geld omdat ze immers niet ingezet kunnen worden op een loonvormende manier.

Samengevat: we doen onze uiterste best om álle verzoeken in te vullen maar kunnen helaas niet voorkomen dat we af en toe "nee" moeten zeggen. Een 'Plan B' kan dan helpend zijn maar alléén als er géén vervanger is via PON.

Tenslotte: onze matchers zijn de mensen die "nee" moeten zeggen als dat nodig is. Weet dat zij dit érg vervelend vinden en ook overgeleverd zijn aan de realiteit van het aantal vervangingen en de beschikbaarheid van mensen. Tip: "Don't shoot the messenger..."

Wij hopen (en rekenen) op uw medewerking en danken u daarvoor bij voorbaat!


< overzicht nieuws