Factsheet corona, hoe om te gaan met onze invallers?

23 maart 2020

We zijn allemaal afgelopen weekend overvallen met de situatie dat de scholen werden gesloten. Dat heeft tot gevolg gehad dat besturen, directeuren in actie zijn gekomen om na te denken over wat te doen met de geboekte invallers. Ook wij zijn vanaf zondag constant in overleg met elkaar en diverse instanties over de ontstane situatie. Een aantal besturen heeft met ons hun zienswijze besproken. Daarnaast hebben we ook geïnformeerd naar de wettelijke verplichtingen, waarbij ook de WAB (wet arbeidsmarkt in balans) een rol speelt.
We hebben met zijn allen te maken met vaste poolers, die een contract hebben bij één van onze 32 schoolbesturen, maar ook met onze zgn. tijdelijke poolers: poolers zonder contract. Met name de tijdelijke poolers is een kwetsbare groep in de ontstane situatie, terwijl we allemaal weten dat zij na deze crisis van groot belang zijn om weer ruim 1/3 deel van de vervangingsvragen op te lossen.

Hieronder leest u een vertaling van de wettelijke kaders:

  • Alle vervangingen, die gestart zijn (zowel voor vaste poolers, als voor tijdelijke poolers) lopen in principe gewoon door. Alleen als de vervangingsgrond vervalt stopt een vervanging (bijv. als de leerkracht, die vervangen wordt weer hersteld is). Net zoals de eigen leerkrachten van de school kunnen deze collega’s klussen doen om opvang, dan wel onderwijs op afstand mede vorm te geven. In veel gevallen kan dat ook vanuit huis.
  • Als een vervanging net zou starten op maandag 16 maart geldt bovenstaande ook.
  • Als er afspraken zijn vastgelegd in de VABO, voor kort-tijdelijke zaken, dan kunnen deze tot 4 dagen voor deze vervanging worden afgezegd (WAB).
  • Voor vervangingen, waarvoor geen einddatum was gesteld, maar die telkens met een week worden verlengd, geldt ook hetgeen onder 1. Is bepaald.
  • Niet alle gevallen zijn standaard. Bij twijfel graag overleg om te zien wat reëel is.
     

Wat doet PON intussen om alles goed te monitoren:

  • Besturen kunnen bij PON informeren of er invallers van het eigen bestuur op dit moment geen vervanging hebben en kunnen met deze mensen afspraken maken om ingezet te worden binnen het eigen bestuur. Wel graag overleggen met de mensen van het PON kantoor: liefst via mail.
  • PON vraagt aan alle vaste invallers om wekelijks aan te leveren hoe op hun werkdagen de inzet is geweest. We hopen op deze wijze inzichtelijk te krijgen of er besturen extra worden belast. Na afloop zullen we in beeld brengen of er besturen zijn die extreem veel last hebben gehad van de coronacrisis en zullen we met een voorstel komen om hier, uitgaande van het solidariteitsprincipe, op een passende manier mee om te gaan.
  • In de eerste dagen zijn er al allerlei wijzigingen in de planning aangebracht. We hebben vanaf het begin een overzicht bijgehouden, die de geschiedenis van de wijzigingen in beeld brengt. Daar waar de wijzigingen niet terecht zijn (kijkende naar bovenstaande uitgangspunten), zullen we ze terugzetten.Van elke wijziging zullen we u via mail op de hoogte stellen.

< overzicht nieuws