Inzet poolers tijdens de corona-sluiting

30 maart 2020

Ook tijdens de schoolsluiting tussen 16 maart en de meivakantie zijn poolers aan het werk geweest voor en op scholen. Niets was echter wat het normaal was. Ook poolers hebben thuisonderwijs verzorgd en daarbij geassisteerd op scholen. Tevens zijn er poolers ingezet voor opvang van kinderen waarvan ouders in cruciale beroepen werken. Heel vaak was er echter ook geen werk voor poolers. Het moge duidelijk zijn dat deze situatie ons voor nieuwe vraagstukjes stelde (en stelt). Als straks e.e.a. helder is qua duur en omvang gaan wij in beeld brengen wat de (financiële) gevolgen zijn voor onze besturen. Om dit op dat moment adequaat op te pakken hebben wij vanaf 16 maart per dag en per pooler gevolgd wat de specifieke werksituatie was. Veel vervangingen werden geannuleerd maar er kwamen ook nieuwe vragen bij. Met deze registratie van alle afwijkende en bijzondere situaties gaan wij ook door na 11 mei. Onze coördinatoren hebben een overzicht van alle situaties en als wij de consequenties in beeld gaan brengen, is deze informatie van belang.


< overzicht nieuws