Sollicitatieprocedure vaste pool

21 april 2020

Het traject om te komen tot uitbreiding van onze vast pool heeft ten gevolge van de coronacrisis ook vertraging opgelopen. Op dit moment beraden wij ons over te stappen die we kunnen en moeten zetten. In een volgende nieuwsbrief zullen we hier over berichten.

In z'n algemeenheid geldt nog steeds: mocht je kwalitatief goede mensen of lio-ers in de scholen hebben rondlopen die je graag zou willen binden maar waar je zelf op dit moment geen ruimte voor hebt op school of in de 6% procent poolruimte van jullie bestuur, geef ons dan de namen door. Wij kunnen dan bekijken wat de mogelijkheden zijn binnen PON. 


< overzicht nieuws