Poolers weer op pad

28 april 2020

Vanaf 11 mei zijn de scholen weer open en zijn onze poolers weer 'op pad'. Zeker bij korte vervangingen kan het zijn dat poolers door de week heen op veel plekken komen. Ten overvloede melden wij dat bij al deze contacten de richtlijnen en voorschriften vanuit het RIVM in acht zullen worden genomen. Van de scholen verwachten wij datzelfde.

Het dient ook gezegd te worden dat er poolers zijn die huiverig zijn om weer op pad te gaan. Dit kan te maken hebben met de eigen gezondheidssituatie (een astmapatiënt bijvoorbeeld is immers zelf extra gevoelig en dus alert in de huidige situatie) of met de thuissituatie van de pooler. In alle gevallen respecteren wij vanuit PON deze gevoelens en gaan we in gesprek over de (on)mogelijkheden. Onze coördinatoren hebben hierin de lead en gaan het gesprek aan met de poolers. Als de situatie er om vraagt, worden bij deze gesprekken de Arbo-arts en/of arbeidsdeskundige van PON geraadpleegd.

In de praktijk kan bovenstaande betekenen dat een bepaald ‘vertrouwd gezicht’ als vaste invaller voor langere of kortere tijd even niet beschikbaar is. Wanneer dit het geval is, zal de betreffende school hierover geïnformeerd worden.


< overzicht nieuws