Pool als loopbaaninstrument

28 april 2020

Een aantal jaren geleden bedacht PON het project ‘In Beweging’. De krimp zorgde in de regio voor veel boventalligheid en vele onderwijsbanen op de scholen stonden op de tocht. Door de krachten te bundelen, ontstond mobiliteit die vele FTE’s boventalligheid heeft opgelost binnen de besturen. In die periode is ook de ‘tweejaarsplaatsing’ in de pool ontstaan: poolers konden vrijwillig mobiel worden en voor een periode van twee jaar plaats nemen in de vaste pool. De periode van twee jaar is destijds vastgesteld om zeker te stellen dat er continu ruimte zou ontstaan / blijven in de pool om deze beschikbaar te hóuden voor boventalligheid op de scholen. Vanaf dat moment werd de pool nadrukkelijk ingezet als loopbaaninstrument. Tot ons grote plezier kunnen we melden dat de pool nog stééds als dusdanig dienst doet; veel leerkrachten maken jaarlijks voor een periode de overstap naar de pool, bijvoorbeeld om ervaring op te doen in andere onderwijsconcepten. De in- en uitstroomgegevens van de pool laten dit helder zien:

(Goed om te vermelden dat de grote toename van poolers in 2018 mede te maken had met de uitbreiding van PON met een aantal besturen.)

Gerard Jansen heeft deze cijfers nader geanalyseerd en uitgewerkt. Tijdens een ALV zullen we onze besturen hier nader over informeren. Op deze plek delen we alvast de herkomst van de leerkrachten die in 2019 ingestroomd zijn in de pool:


< overzicht nieuws