Modernisering PF per 01-01-2021

29 april 2020

Als PON-besturen hebben we al meerdere malen gesproken tijdens de ALV’s over de modernisering van het PF die per 1 -1-2021 ingaat. In grote lijnen gaat deze modernisering vooral over de bijdrage die besturen zelf moeten doen aan voor een uitkering van een iemand die bij het bestuur is ontslagen. Deze eigen bijdrage is altijd 10%, maar kan ook 50% zijn in bepaalde gevallen. Besturen worden geacht meer proactief gericht te zijn op voorkomen van ontslagen en van werk naar werk trajecten voor personeel dat niet meer binnen het onderwijs werkzaam kan zijn.

In ons huidige Koersplan hebben we opgenomen dat we daar mee aan de slag gaan en willen voorkomen dat personeel van één van de PON besturen in een uitkeringssituatie terecht komt. Als PON besturen wordt gezamenlijk werkgelegenheidsbeleid gevoerd en geven we werkgelegenheidsgarantie aan alle personeelsleden. Helaas is het niet voor alle personeelsleden het onderwijs op de lange termijn de juiste plek. Vanuit goedwerkgeverschap is dan zaak tijdig en preventief met personeel in gesprek te zijn over de duurzame inzetbaarheid en het loopbaanperspectief van al het personeel. Wanneer er een bredere loopbaanoriëntatie noodzakelijk kunnen alle personeelsleden en besturen gebruik maken van de diensten van het Loopbaancentrum., dat gebeurt op dit moment al meer dan honderd keer per jaar. Echter nu is er soms nog de escape van de VSO, maar na 1-1-2021 wordt dat voor besturen een kostbare zaak. Het alternatief is dan een van werk naar werk traject, soms dus ook buiten het onderwijs. Het Loopbaancentrum gaat zich de komende tijd nog meer richten op de brede mogelijkheden van de arbeidsmarkt in de regio om zo een netwerk op te bouwen om meer mensen van werk naar werk te kunnen begeleiden.

Om dit te realiseren wordt samengewerkt met de Werkgeversservicepunten in de regio’s en worden contacten gelegd met verschillende netwerken van werkgevers in de regio.

We zullen u op de komende ALV’s meer vertellen over de verder aanpak en ontwikkeling op dit gebied, om besturen en personeel zoveel mogelijk van dienst te kunnen zijn.


< overzicht nieuws