PON POST december 2022
PON flexpool arbo loopbaan
PON nieuwsbrief

Nieuwsbrief PONPOST december 2022

Voor je ligt de nieuwste uitgave van de PONPOST (december  '22), de periodieke nieuwsbrief van Personeelscluster Oost Nederland (PON).

Veel leesplezier gewenst!


Beste collega’s,

Het jaar 2022 is bijna achter de rug. We staan aan de vooravond van het nieuwe jaar 2023. Naar verwachting zal dit een initiatiefrijk jaar gaan worden. We hebben op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het PON groen licht gekregen om diverse plannen verder uit te werken.

Ons grote doel is om het toenemende lerarentekort in de regio het hoofd te bieden. We gaan verschillende activiteiten ontwikkelen om daar samen een antwoord op te bieden. De komende maanden gaan we met alle besturen in gesprek om hun deelname in de vervangingspool op het afgesproken niveau te krijgen. Dit gaan we doen door alert te zijn op open sollicitaties, maar ook door centraal te gaan werven namens de besturen. Met regelmatige oproepen namens de besturen hopen wij de belangstelling voor het werken in de vaste pool van vervangers te vergroten. De besturen blijven gewoon zelf werven, maar door samen op te trekken hopen we een groter potentieel aan te boren.

We gaan een opleidingsmakelaar benoemen die namens de besturen in gesprek gaat met de opleidingen. De instroommakelaar verwijst naar de juiste opleiding en gaat in gesprek met besturen en kandidaten. De instroommakelaar heeft als opdracht duidelijkheid voor besturen en kandidaten te verschaffen welke opleidingsroute het beste gevolgd kan worden. Hierdoor worden besturen en HRM’ers ondersteund bij hun zoektocht door de verschillende opleidingen en hopen de belangstelling voor het onderwijs te vergroten. De vacature komt snel online.

Ook hebben we groen licht van de besturen gekregen om nader onderzoek in te stellen naar een pool van onderwijsassistenten bij het PON. Bij dit onderzoek willen we duidelijk in kaart brengen aan welke competenties en opleidingsniveau een onderwijsassistent/leraarondersteuner moet voldoen om toegelaten te worden tot de pool van onderwijsassistenten. In de eerste drie maanden van het jaar moet duidelijk worden of een pool van onderwijsassistenten haalbaar is.

Verder wens ik jullie een mooi en gezond 2023!!

Fred Ruijling

directeur - bestuurder

   

 

Begeleiding tijdelijke en vaste pooler

1 december 2022
Begeleiding tijdelijke en vaste pooler Bij alle poolers die een lange vervanging (langer dan 4 weken) doen, gaan wij er van uit dat ze worden meegenomen in het personeelsbeleid van de school. De...
   
> lees verder op de website

Vitaal met onze poolers

4 december 2022
Vitaal met onze poolers Omdat vitaliteit dit jaar extra hoog in het vaandel staat, konden we een aanbod van onze oud-pooler Anka niet afslaan. Op 23 november hebben de coördinatoren met een...
   
> lees verder op de website

Intervisiebijeenkomst poolers

8 december 2022
Intervisiebijeenkomst poolers Zoals we in de vorige PON post hebben beschreven staan dit jaar de bijeenkomsten van poolers in het teken van vitaliteit. Dinsdag 8 november vond de tweede...
   
> lees verder op de website

Een kijkje achter de schermen

9 december 2022
Een kijkje achter de schermen: matcher Jolanda vertelt hoe haar ochtend verloopt. Jolanda: “Als ik het planningssysteem VABO open om 06:45 uur staan er een aantal verzoeken in. Net als ik...
   
> lees verder op de website

Het verloop van een loopbaantraject

9 december 2022
Het verloop van een loopbaantraject Ben je benieuwd hoe je een loopbaantraject aan kunt gaan? En wat jouw Unique Selling Point is? Of heb je er wellicht meerdere? Ga dan in gesprek met José...
   
> lees verder op de website

Kerstwens

9 december 2022
  Namens Fred, Susan, Monique, Dorien, Nicole, Jolanda, Jaqueline, Marloes, Willeke, Marjory, Marike en José wensen wij u mooie feestdagen toe en een vitaal en sprankelend...
   
> lees verder op de website
PON logo Het Emerhuys
Piet Heinstraat 5
7204 JN Zutphen
T 0314-38 39 68
www.ponprimair.nl
Afmelden nieuwsbrief
flexpool arbo loopbaan PON website