PON flexpool arbo loopbaan
PON nieuwsbrief

Nieuwsbrief PONPOST februari 2023

Voor je ligt de nieuwste uitgave van de PONPOST (februari '23, de periodieke nieuwsbrief van Personeelscluster Oost Nederland (PON).

Veel leesplezier gewenst!


 

Beste collega’s,

De oproepen voor projectmedewerker en instroommakelaar hebben geleid tot twee nieuwe collega’s. Per 1 februari jl. is Ellen Bourgondiën als projectmedewerker bij ons op kantoor gestart. In deze PONPOST stelt zij zichzelf voor.  En per 1-4-2023 zal Marion van Esch de rol van instroommakelaar gaan vervullen. Wij zijn blij met deze nieuwe collega’s en verwachten veel van hen. Het lerarentekort in de regio blijft nijpend. Wij zijn met de nodige acties bezig om samen met de besturen het bestand van leerkrachten op peil te houden. Het loopbaancentrum zet zich in om medewerkers te ondersteunen bij hun zoektocht naar mogelijk ander werk of te gaan werken op een andere plek. Ook begeleiden zij medewerkers om ze te behouden voor het werken in het onderwijs.

Ook houden wij een enquête onder de besturen om inzicht te krijgen in de formatie-ontwikkeling per 1 augustus 2023. Per genoemde datum eindigt de subsidie NPO. Dit kan gevolgen hebben voor de formatie bij een bestuur. De enquête moet duidelijk maken of er bij een bestuur per 1 augustus 2023 sprake is van te veel of misschien te weinig personeel. Als alle gegevens binnen zijn kunnen we in overleg met de besturen de acties bepalen. Inzet is om al het personeel – tijdelijk of vast – te behouden voor de regio.     

De rol van instroommakelaar is om samen met de besturen en de opleidingen te onderzoeken voor welke plekken er nieuw personeel  kan worden geworven. Bij nieuw personeel wordt onder andere gedacht aan zij-instromers, deeltijd-studenten of leraarondersteuners. De instroommakelaar heeft ten doel plekken bij besturen te werven, voorlichting te verzorgen, de opleidingsroutes bij de hogescholen inzichtelijk te maken en de besturen te ondersteunen bij de voorlichting aan kandidaten die werk zoeken in het onderwijs.

 

Fred Ruijling

Directeur-bestuurder

 

Vrijwillige mobiliteit

1 februari 2023
Vaste pool (vrijwillige mobiliteit) Ondertussen zijn jullie weer begonnen met invulling van de formatie 2023-2024 op de scholen. Op dit moment staat de vaste pool, net als de afgelopen jaren, weer...
   
> lees verder op de website

Scholing poolers

5 februari 2023
Scholing poolers (EDI/Teach) Wisten jullie dat wij al enkele jaren i.s.m. Klasmastr van de Rolfgroep een eigen PONacademie hebben? Onze groep poolers is gemêleerd en hun scholingsvragen zijn...
   
> lees verder op de website

Toekomstplannen PON

29 januari 2023
Toekomstplannen PON Vorig schooljaar heeft er een onderzoek plaats gevonden wat betreft Toekomst PON. Met als vraag is PON als dienstverlener nodig in deze tijd? Uiteindelijk werd er een JA...
   
> lees verder op de website

Nieuws vanuit de matching

10 februari 2023
Nieuws vanuit de matching Per 1 januari 2023 zijn de reiskosten van de vaste en tijdelijke poolers verhoogd naar EUR 0,21 per kilometer. Let op: besturen aangesloten bij Cabo, waarbij de...
   
> lees verder op de website

Even voorstellen: Ellen Bourgondiƫn

8 februari 2023
Hoi, mijn naam is Ellen Bourgondiën en ik ben 28 jaar. Samen met mijn vriend woon ik in Doetinchem. Ik heb voornamelijk ervaring in het welzijnswerk en nadat ik mijn master Innovatie in Zorg en...
   
> lees verder op de website

Vitaal Leiderschap met medewerking van VfPf

4 februari 2023
Vitaal Leiderschap met medewerking van VfPf Duurzame Inzetbaarheid en vitaliteit zijn brede begrippen waar wellicht moeilijk de vinger op te leggen is. Het onderwerp komt steeds vaker ter sprake...
   
> lees verder op de website
PON logo Het Emerhuys
Piet Heinstraat 5
7204 JN Zutphen
T 0314-38 39 68
www.ponprimair.nl
Afmelden nieuwsbrief
flexpool arbo loopbaan PON website