PON POST april 2023
PON flexpool arbo loopbaan
PON nieuwsbrief

PON POST april 2023

Voor je ligt de nieuwste uitgave van de PONPOST (april '23, de periodieke nieuwsbrief van Personeelscluster Oost Nederland (PON).

Veel leesplezier gewenst!


Samen bereiken we meer!

Binnen PON vinden er mooie en spannende ontwikkelingen plaats. We merken allemaal dat het lerarentekort ook in onze regio toeneemt. Samen met de scholen en besturen doet PON er alles aan om alternatieven te bieden. Ook kijken we hoe we meer mensen enthousiast kunnen maken voor het onderwijs.

Welke acties nemen wij?

Per 1 april is onze collega Marion van Esch gestart in de functie van instroommakelaar.  In deze PON Post stelt zij zichzelf voor. Zij krijgt de taak om zicht te krijgen op de verschillende opleidingen bij de hogescholen. Marion gaat studenten die belangstelling hebben voor het werken in het onderwijs helpen bij het maken van de juiste keuzes. Daarnaast gaat zij met schoolbesturen in gesprek om te kijken welke opleidingsplekken zij beschikbaar willen stellen. Voorbeelden van opleidingsplekken zijn: plekken voor zij-instromers in beroep, een duaal traject (leren en werken in deeltijd), of onderwijsondersteuner in het onderwijs. Ken je iemand in je omgeving die voor één van deze opleidingsplekken belangstelling heeft of wil kennismaken? Mail dan naar: m.vanesch@ponprimair.nl

In de ALV van het PON is besloten om per 1 augustus 2023 een pool van onderwijsondersteuners op te zetten. Deze pool werkt op dezelfde manier als de vaste pool. Scholen kunnen dus hun wens voor vervanging of ondersteuning door een onderwijsondersteuner kenbaar maken in de VABO-planning. De PON-coördinatoren gaan vervolgens met de scholen/besturen in gesprek over de mogelijke kandidaten voor de pool van onderwijsondersteuners. Wil je meer weten over deze pool? Neem dan contact op met Susan van der Molen: s.vandermolen@ponprimair.nl

PON heeft een promotiefilmpje gemaakt om bevoegde leerkrachten enthousiast te maken voor het werken in de vaste pool. Je vindt het filmpje hier. We vragen je dit filmpje te plaatsen op de website van je school. Besturen vragen we deze op de website van het bestuur te plaatsen. Alvast bedankt voor jullie medewerking!

PON werkt continu aan haar naamsbekendheid en het promoten van haar activiteiten. Dit doen we onder andere door het bezoeken we een banenmarkt, het maken van vlogs en blogs, belangstellenden uit te nodigen op ons kantoor en het geven van voorlichting op de hogescholen.

Mijn oproep is dan ook: laten we samen optrekken om de effecten van het lerarentekort zoveel mogelijk te beperken!

Fijne paasdagen gewenst!    

Hartelijke groet,

Fred Ruijling

Directeur-bestuurder PON

 

 

 

 

Vaste pool voor onderwijsondersteuners

4 april 2023
De afgelopen jaren kreeg PON steeds vaker de vraag of er niet een vaste pool met onderwijsondersteuners kon komen. De bestuurders hebben in de ALV van december jl. de handen ineen geslagen en zijn...
   
> lees verder op de website

Mag ik mij voorstellen: Marion van Esch

7 april 2023
Hallo nieuwe collega’s, Mijn naam is Marion van...
   
> lees verder op de website

Bijeenkomsten poolers

2 april 2023
Voor alle poolers in zowel onze vaste als tijdelijke pool, organiseert PON meerdere keren per jaar bijeenkomsten. Dit jaar kozen we voor het thema ‘vitaliteit’. Binnen dit thema hebben...
   
> lees verder op de website

Beoordelingen in VABO

6 april 2023
Twee keer per jaar zetten wij de beoordelingen in VABO open, zodat zowel de scholen als de invallers feedback kunnen geven over de vervangingen. Deze maand ( april )  staan de beoordelingen...
   
> lees verder op de website

VR Learning

5 april 2023
VR Learning; alternatief voor planbare vervanging Soms staat er bij een school planbare vervanging open, bijvoorbeeld bij nascholing. Als PON geen invaller beschikbaar heeft, dan kan VR Learning...
   
> lees verder op de website

Loopbaan en Leiderschap

30 maart 2023
Enthousiaste deelnemers bij de Leergang Loopbaan en Leiderschap Onlangs vond de Leergang Loopbaan en Leiderschap, editie 2022/2023 bij de Steck in Doetinchem plaats. Bij de eindpresentatie van de...
   
> lees verder op de website

Workshops ABP

2 april 2023
In mei en juni 2023 gaat het Loopbaancentrum Oost Nederland in samenwerking met ABP workshops verzorgen en online voorlichting voor alle geïnteresseerde teamleden van de scholen over het...
   
> lees verder op de website
PON logo Het Emerhuys
Piet Heinstraat 5
7204 JN Zutphen
T 0314-38 39 68
www.ponprimair.nl
Afmelden nieuwsbrief
flexpool arbo loopbaan PON website