PON POST oktober 2023
PON flexpool arbo loopbaan
PON nieuwsbrief

PON POST oktober 2023

 
 

Beste collega’s,

Het schooljaar 2023-2024 zijn we weer voortvarend van start gegaan. De vaste invalpool is van 143 vaste poolers gegroeid naar 172 vaste poolers. Deze groei is te danken aan een goede samenwerking tussen de besturen en de collega’s van PON. Een ieder is doordrongen van het grote tekort aan leerkrachten. Door samenwerking en samen optrekken lukt het ons om op dit moment de vaste pool op een redelijk volume te houden.

Maar daar zijn we er nog niet mee. De prognoses laten zien dat we te maken gaan krijgen met oplopende tekorten. We blijven investeren om de belangstelling voor het vak van leerkracht te vergroten. Volgend jaar op 17 april 2024 houden we een onderwijsmarkt voor de hele regio in de Hanzehof te Zutphen. Daarnaast is onze collega Marion van Esch (instroommakelaar) druk in de weer om belangstellenden de weg naar het beroep van groepsleerkracht te wijzen.

Per 1 augustus zijn we gestart met een pool van onderwijsondersteuners. In totaal 7 ondersteuners zijn inzetbaar bij de scholen. De eerste ervaringen zijn zeer positief. De invallers worden volledig ingezet bij de scholen. Na een eerste evaluatie eind oktober wordt besloten of we tot verder uitbreiding van de pool met onderwijsondersteuners overgaan.

En tot slot: PON bestaat volgend jaar 25 jaar!!!  Daar zullen we uitgebreid belangstelling aan besteden!!

Met vriendelijke groet,

Fred Ruijling (directeur-bestuurder) 

Een aantal feiten van de PON Flexpool op een rij

13 oktober 2023
Een aantal feiten van de PON Flexpool op een rij Wist je dat… onze pool bestaat uit 180 vaste poolers, maar daarnaast op dit moment ook nog 75 tijdelijke poolers werkzaam zijn? elk...
   
> lees verder op de website

Van start met pool onderwijsondersteuners!

24 september 2023
Van start met pool onderwijsondersteuners! Per 1-8-2023 is de vaste pool voor onderwijsondersteuners van start gegaan. Op voordracht van onze besturen zijn er negen onderwijsassistenten A, B of C...
   
> lees verder op de website

PON on Tour - dag van de leerkracht

5 oktober 2023
PON ON TOUR Op 5 oktober was De dag van de leraar!  Om onze poolers in het zonnetje te zetten, zijn wij weer met PON ON TOUR gegaan. Wij (coördinatoren, matchers  en onze...
   
> lees verder op de website

Kwaliteitsbewaking van de poolers

1 oktober 2023
Kwaliteitsbewaking van de poolers Op veel scholen lopen PON-poolers rond uit zowel de tijdelijke als vaste pool. In 80% van de gevallen doen zij een lange vervanging. Dit betekent vaak dat ze echt...
   
> lees verder op de website

Beoordelingen in VABO

30 september 2023
Beoordelingen in VABO Twee keer per jaar zetten wij de VABO open, zodat zowel de scholen als de poolers feedback kunnen op over de vervangingen. In april jl. deelden we de onderstaande feedback...
   
> lees verder op de website

De eerste ervaringen van Instroommakelaar Marion van Esch

8 oktober 2023
‘You don’t have to see the whole staircase, just take the first step’ (Martin Luther King jr)         De eerste ervaringen van...
   
> lees verder op de website

Aandacht voor persoonlijk leiderschap in werk en privé

10 oktober 2023
Nieuws vanuit het Loopbaancentrum Oost Nederland: Aandacht voor persoonlijk leiderschap in werk en privé Zoek jezelf broeder/zuster, vind jezelf *     Of je nu...
   
> lees verder op de website

Mag ik mij voorstellen: Tine Paulus

2 oktober 2023
Even voorstellen: Tine Paulus, medewerker communicatie bij PON ‘Ik heb PON leren kennen als een betrokken en sociale organisatie’ Hoi! Ik ben Tine Paulus. Sinds maart dit jaar...
   
> lees verder op de website
PON logo Het Emerhuys
Piet Heinstraat 5
7204 JN Zutphen
T 0314-38 39 68
www.ponprimair.nl
Afmelden nieuwsbrief
flexpool arbo loopbaan PON website