PON Post februari 2024
PON flexpool arbo loopbaan
PON nieuwsbrief

PON POST februari 2024

 
 

Beste lezer,

Het lerarentekort is één van de grote problemen in het onderwijs. De instroom vanuit de pabo zal de komende jaren het aantal uittredende onderwijscollega’s helaas niet kunnen opvangen. Het tekort aan leerkrachten heeft gevolgen voor het vormen van groepen, maar heeft ook een effect op de PON Flexpool. Wij proberen via allerlei acties het bestand met medewerkers op peil te houden. Door positieve pr, veel werving, voorlichting bij de pabo’s en door het bieden van ontwikkelkansen, lukt het ons nog steeds.  

Wij zien het motiveren van mensen met belangstelling voor het onderwijs om de (over)stap naar het naar het onderwijs ook daadwerkelijk te maken, als een belangrijke taak. Sinds vorig jaar hebben we een instroommakelaar in dienst die belangstellenden informeert over de te volgen opleidingsroute, maar ook over de oriëntatie- en stagemogelijkheden bij scholen.

Ook organiseren wij samen met de RAP op woensdag 17 april a.s. in de Hanzehof in Zutphen een grote Onderwijsmarkt. Wij hopen hier veel leerkrachten enthousiast te maken voor het werken bij de schoolbesturen in de regio. Daarnaast hopen we veel potentiële toekomstige leerkrachten te informeren over de eerste route richting een opleiding.

Dit schooljaar zijn we gestart met een pool voor onderwijsondersteuners. De eerste evaluatie is uitermate positief. Van de besturen hebben wij groen licht gekregen om de pool uit te breiden. We verwachten dat de onderwijsondersteunerspool in de toekomst een belangrijke kweekvijver wordt voor nieuwe leerkrachten. Deeltijders en onderwijsondersteuners die in opleiding zijn voor het vak van groepsleerkracht kunnen in de pool namelijk direct kennismaken met de praktijk van het onderwijs.

Fijne voorjaarsvakantie gewenst!

 

Fred Ruijling (directeur-bestuurder)

Pool voor onderwijsondersteuners

31 januari 2024
Op 1 augustus 2023 zijn we gestart met een vaste pool voor onderwijsassistenten en leraarondersteuners. Zij worden ingezet voor vervanging van afwezige onderwijsondersteuners en het vervangen van...
   
> lees verder op de website

Vaste pool (vrijwillige mobiliteit)

9 februari 2024
Jullie zijn weer begonnen met de invulling van de formatie 2024-2025. Leerkrachten kunnen het hele schooljaar overstappen naar de vaste pool, maar juist in deze fase speelt mobiliteit weer een grote...
   
> lees verder op de website

Terugblik workshopmiddag poolers

7 februari 2024
Op 6 februari jl. vond onze jaarlijks workshopbijeenkomst voor alle poolers plaats. We nodigen dan onze vaste en tijdelijke poolers uit. Zij kiezen zelf welke workshop ze graag willen bijwonen. Dit...
   
> lees verder op de website

Vacature vaste pool

9 februari 2024
De vacature voor de vaste pool staat open! Klik hier voor de vacature, deze staat open voor interne en externe kandidaten. Bij interne mobiliteit ( binnen de PON aangesloten besturen ) houdt de...
   
> lees verder op de website

Beoordelingen bij nieuwe poolers

1 februari 2024
Twee x per jaar zetten we de beoordelingen voor alle poolers en scholen open in VABO . We doen dit ook voor nieuwe poolers gedurende de eerste 5 werkdagen. We merken dat de poolers de...
   
> lees verder op de website

Voorbereidingen Onderwijsmarkt in volle gang!

6 februari 2024
PON, Het Loopbaancentrum Oost Nederland en RAP zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de Onderwijsmarkt op woensdag 17 april in Theater Hanzehof in Zutphen. Het doel van de markt is mensen te...
   
> lees verder op de website

Leergang ontdek de IB’er in jou!

28 januari 2024
We hebben een nieuwe leergang beschikbaar: ‘Ontdek de IB’er in jou! leergang oriëntatie op intern begeleider als kwaliteitscoördinator’. Ben je leerkracht, ben je...
   
> lees verder op de website
PON logo Het Emerhuys
Piet Heinstraat 5
7204 JN Zutphen
T 0314-38 39 68
www.ponprimair.nl
Afmelden nieuwsbrief
flexpool arbo loopbaan PON website