PONPOST 20 maart 2020
PON flexpool arbo loopbaan
PON nieuwsbrief

Beste lezers,

Voor u ligt de eerste digitale nieuwsbrief van Personeelscluster Oost Nederland (PON). Via deze nieuwsbrief informeren we u periodiek over actuele ontwikkelingen binnen PON, de aangesloten scholen en besturen, en het onderwijs in het algemeen.

Het zal niet verbazen dat de inhoud van deze eerste nieuwsbrief gedomineerd wordt door nieuws omtrent de coronacrisis en de gevolgen daarvan.

In eerste instantie leest u/je een korte inleiding. Door te klikken op ‘lees meer’ wordt er doorverwezen naar onze website en is het hele bericht te lezen.

Deze eerste uitgave verspreiden we naar de bij ons bekende mailadressen van scholen (directeuren), besturen (bestuurders en staf) en andere relaties. Misschien dat er mensen zijn die deze nieuwsbrief níet ontvangen omdat het mailadres bij ons onbekend is. Stuur deze nieuwsbrief gerust door.
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan op onze site (helemaal anderaan).
Een afmeldmogelijkheid vindt u onderaan elke nieuwsbrief.

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze nieuwsbrief, neem dan gerust contact met ons op!

We wensen u veel leesplezier!

Team PON 


Factsheet corona: hoe om te gaan met onze invallers?

We zijn allemaal afgelopen weekend overvallen met de situatie dat de scholen werden gesloten. Dat heeft tot gevolg gehad dat besturen, directeuren in actie zijn gekomen om na te denken over wat te doen met de geboekte invallers. Ook wij zijn vanaf zondag constant in overleg met elkaar en diverse instanties over de ontstane situatie. Een aantal besturen heeft met ons hun zienswijze besproken. Daarnaast hebben we ook geïnformeerd naar de wettelijke verplichtingen, waarbij ook de WAB (wet arbeidsmarkt in balans) een rol speelt.
We hebben met zijn allen te maken met vaste poolers, die een contract hebben bij één van onze 32 schoolbesturen, maar ook met onze zgn. tijdelijke poolers: poolers zonder contract. Met name de tijdelijke poolers is een kwetsbare groep in de ontstane situatie, terwijl we allemaal weten dat zij na deze crisis van groot belang zijn om weer ruim 1/3 deel van de vervangingsvragen op te lossen.

Hieronder leest u een vertaling van de wettelijke kaders:

  1. Alle vervangingen, die gestart zijn (zowel voor vaste poolers, als voor tijdelijke poolers) lopen in principe gewoon door. Alleen als de vervangingsgrond vervalt stopt een vervanging (bijv. als de leerkracht, die vervangen wordt weer hersteld is). Net zoals de eigen leerkrachten van de school kunnen deze collega’s klussen doen om opvang, dan wel onderwijs op afstand mede vorm te geven. In veel gevallen kan dat ook vanuit huis.
  2. Als een vervanging net zou starten op maandag 16 maart geldt bovenstaande ook.
  3. Als er afspraken zijn vastgelegd in de VABO, voor kort-tijdelijke zaken, dan kunnen deze tot 4 dagen voor deze vervanging worden afgezegd (WAB).
  4. Voor vervangingen, waarvoor geen einddatum was gesteld, maar die telkens met een week worden verlengd, geldt ook hetgeen onder 1. Is bepaald.
  5. Niet alle gevallen zijn standaard. Bij twijfel graag overleg om te zien wat reëel is.

Wat doet PON intussen om alles goed te monitoren:

  1. Besturen kunnen bij PON informeren of er invallers van het eigen bestuur op dit moment geen vervanging hebben en kunnen met deze mensen afspraken maken om ingezet te worden binnen het eigen bestuur. Wel graag overleggen met de mensen van het PON kantoor: liefst via mail.
  2. PON vraagt aan alle vaste invallers om wekelijks aan te leveren hoe op hun werkdagen de inzet is geweest. We hopen op deze wijze inzichtelijk te krijgen of er besturen extra worden belast. Na afloop zullen we in beeld brengen of er besturen zijn die extreem veel last hebben gehad van de coronacrisis en zullen we met een voorstel komen om hier, uitgaande van het solidariteitsprincipe, op een passende manier mee om te gaan.
  3. In de eerste dagen zijn er al allerlei wijzigingen in de planning aangebracht. We hebben vanaf het begin een overzicht bijgehouden, die de geschiedenis van de wijzigingen in beeld brengt. Daar waar de wijzigingen niet terecht zijn (kijkende naar bovenstaande uitgangspunten), zullen we ze terugzetten.Van elke wijziging zullen we u via mail op de hoogte stellen.

Succes in deze ongewone tijd,

Team PONflexpool


Opeens is alles anders...

Hoe onze wereld in een paar dagen er totaal anders uitziet!

We zagen het al even op ons afkomen vanuit Azië, maar dat het dan in een week zó ons gewone leven op de kop zou zetten, had niemand kunnen bedenken. Een onzekere tijd waarin we geen idee hebben wat ons nog te wachten staat.  

Afgelopen zondag werd het duidelijk dat de scholen gesloten zouden worden. En onmiddellijk is het hele veld aan de slag gegaan en is er deze week een topprestatie geleverd door het onderwijs! In een paar dagen tijd is voor alle kinderen van Nederland thuisonderwijs mogelijk te gemaakt. Een mega prestatie! Een bewijs dat het onderwijs heel snel kan veranderen als de noodzaak maar echt gevoeld wordt. We gaan heel veel leren van deze ingrijpende periode, onder andere om anders te kijken naar wat werkelijk van belang is. Na deze eerste week zullen de komende weken nog veel meer ontwikkelingen in gang gezet worden. Ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien.

Op het PON kantoor is deze week ook alles op zijn kop gezet. We zijn allemaal thuis aan het werk, de digitale middelen om online samen te werken hadden we al, maar nu werden ze binnen een paar dagen volledig benut en ingezet. De ongekende digitale vaardigheden van collega’s kwamen opeens boven! Veel online videomeetings hebben we al gehad in verschillende samenstellingen, een geheel nieuwe ervaring die ons veel extra mogelijkheden gaat opleveren. Voorbeeldje: het Loopbaancentrum voert de loopbaangesprekken via videomeetings en kan zo toch doorgaan met de dienstverlening.

Voor de poolers is het een spannende tijd, zeker voor de poolers met tijdelijke contracten. Alle contracten die maandag al vaststonden gaan gewoon door, maar wat de komende tijd de vragen uit de scholen zullen zijn is nog heel onzeker. De scholen kunnen een beroep op de poolers blijven doen, bijvoorbeeld ter ondersteuning bij het organiseren en voorbereiden van thuisonderwijs. We hebben veel zeer creatieve poolers met ieder een eigen expertise. Dus scholen, schroom niet om te vragen!

Natuurlijk is de aanleiding zeer rampzalig en brengt het ons allemaal in onzekerheid. Laten we elkaar vooral digitaal blijven opzoeken en steunen waar dat kan.

Ik wens iedereen vooral toe om gezond te blijven en waar dat kan de positieve kanten van deze periode te blijven zien.

Mini Schouten

 

Arbo dienstverlening tijdens coronacrisis

20 maart 2020
Ook tijdens de coronacrisis zijn onze Arbodiensten telefonisch en per mail bereikbaar via de gebruikelijke kanalen.  De Arbo-artsen en arbeidsdeskundigen zijn eveneens allevier...
   
> lees verder op de website

Dienstverlening Loopbaancentrum tijdens coronacrisis

20 maart 2020
Vanuit het Loopbaancentrum Oost Nederland blijven wij ook tijdens de 'onderwijs lockdown' ten gevolge van de Coronacrisis onze diensten aanbieden aan alle medewerkers van alle PON...
   
> lees verder op de website

Afronding Kweekvijver 'Nieuw Leiderschap'

19 maart 2020
Past Nieuw Leiderschap bij mij?  Vanuit het samenwerkingsinitiatief van de PONFlexpool, het loopbaancentrum Oost Nederland en de Rolf groep hebben de deelnemers (zie foto) met die vraag...
   
> lees verder op de website
PON logo Raadhuisplein 1, 7031 AW Wehl
Postbus 55, 7030 AB Wehl
T 0314-38 39 68
www.ponprimair.nl
Afmelden nieuwsbrief
flexpool arbo loopbaan PON website