PONPOST 12 mei 2020
PON flexpool arbo loopbaan
PON nieuwsbrief

Beste lezers,

Middels deze nieuwsbrief informeren we u over actuele zaken vanuit Personeelscluster Oost Nederland. U zult begrijpen dat veel informatie gaat over de bijzondere omstandigheden n.a.v. de coronacrisis. Daarnaast ook aandacht voor andere lopende ‘reguliere’ zaken.

Veel leesplezier gewenst!

 

Wat corona allemaal zichtbaar maakte...

Het is al bijna twee maanden geleden dat het onderwijs een draai moest maken die zijn weerga in de geschiedenis niet kent. We zitten midden in het grootste onderwijsexperiment ever, en tot nu toe levert dat heel veel nieuwe kennis en inzichten over onderwijs en scholen op. Een sterkere impuls had de ‘Digitaliseringsagenda voor het primair en voortgezet onderwijs’, die in maart 2019 is vastgesteld door alle betrokken partijen, niet kunnen krijgen! Alle mooie initiatieven die al in gang waren gezet of sluimerend aanwezig waren, worden nu ten volle benut. In enkele weken tijd ziet het onderwijs er totaal anders uit en ervaart iedereen hoe het ook anders kan. Op de leraren is een zeer zwaar beroep gedaan en ze hebben een mega prestatie geleverd! Het zou zonde zijn als we dit allemaal weer loslaten nu de scholen weer deels open mogen. Hopelijk worden de goede dingen behouden en gaan we daar van profiteren in de toekomst.

Nu de scholen weer deels open gaan, komen er weer nieuwe dilemma’s bij voor leraren, teams en besturen. Naast de taken om het afstandsonderwijs te continueren, de leerlingen van ouders in cruciale beroepen opvang te bieden en de kinderen in onveilige thuissituaties op te vangen, komt de taak om 50% fysiek weer les te geven daar bij. Een extra taak, want de overige zaken blijven gewoon doorgaan! Het roept veel vragen en onzekerheden op. Op veel scholen zijn de plannen gemaakt en zijn de kinderen welkom op 11 mei. Andere scholen hebben hun personeel eerst twee welverdiende weken rust gegund en beginnen later in de week met lesgeven.

Niet alle leraren zullen weer voor de klas gaan staan omdat ze onzeker zijn over hun eigen veiligheid of gezondheid of omdat ze familiedelen hebben die in een risicogroep zitten of zelf ziek zijn. Uit de enquête van het AVS bleek dat 40% van de directeuren problemen verwacht met de bezetting om alle taken te kunnen uitvoeren. Hopelijk is dat bij de PON scholen minder het geval. Mocht er behoefte zijn aan extra inzet of vervanging; we hebben nog 10% van de poolers beschikbaar. Veel besturen hebben poolers op hun eigen loonlijst al extra ingezet. Mochten hier vragen over zijn dan graag mailen naar info@ponprimair.nl .

Bij PON hebben we ons flexibel opgesteld en zoveel mogelijk onze werkzaamheden aangepast aan deze tijd. We werken nog steeds vanuit huis, soms vindt er een fysiek overleg plaats. We hebben ervaren dat heel veel gewoon via een videocall overleg kan, zelfs de DOMIBO (donderdanmiddagborrel) ging door én er staat inmiddels een digitale pubquiz gepland!

We wensen iedereen heel veel sterkte en gezondheid de komende tijd!

 

Mini Schouten

Haarlem, mei 2020

Stafbureau PON werkt vanuit huis

25 maart 2020
Net als heel veel organisaties, werkt ook het stafbureau van PON vanuit huis. Op die manier geven wij invulling aan de richtlijnen van de regering en het RIVM maar houden we onze dienstverlening wel...
   
> lees verder op de website

Poolers weer op pad

28 april 2020
Vanaf 11 mei zijn de scholen weer open en zijn onze poolers weer 'op pad'. Zeker bij korte vervangingen kan het zijn dat poolers door de week heen op veel plekken komen. Ten...
   
> lees verder op de website

Corona en wat betekent dat voor onze vaste poolers?

12 mei 2020
I.v.m. het opengaan van de scholen zijn er aanvullende afspraken gemaakt met als uitgangspunt: Een scala van deskundigen hebben bepaald dat het veilig is om te werken wanneer rekening wordt...
   
> lees verder op de website

Inzet poolers tijdens de corona-sluiting

30 maart 2020
Ook tijdens de schoolsluiting tussen 16 maart en de meivakantie zijn poolers aan het werk geweest voor en op scholen. Niets was echter wat het normaal was. Ook poolers hebben thuisonderwijs verzorgd...
   
> lees verder op de website

Sollicitatieprocedure vaste pool

21 april 2020
Het traject om te komen tot uitbreiding van onze vast pool heeft ten gevolge van de coronacrisis ook vertraging opgelopen. Op dit moment beraden wij ons over te stappen die we kunnen en moeten...
   
> lees verder op de website

Pool als loopbaaninstrument

28 april 2020
Een aantal jaren geleden bedacht PON het project ‘In Beweging’. De krimp zorgde in de regio voor veel boventalligheid en vele onderwijsbanen op de scholen stonden op de tocht. Door de...
   
> lees verder op de website

Wat zit er in de planning bij het Loopbaancentrum voor het schooljaar 2020-2021?

6 mei 2020
De volgende activiteiten hebben we al vast gepland en er zijn nog inspiratiesessies met externen “under construction”. Te denken valt aan een bijeenkomst over Hoogbegaafdheid in relatie...
   
> lees verder op de website

Inspiratiesessies Loopbaancentrum

7 mei 2020
Duurzaam werken 55+ 2 keer per jaar wordt deze bijeenkomst georganiseerd. De groep bestaat uit max 8 personen en is geschikt voor iedereen die werkzaam is binnen het onderwijs. Tijdens deze...
   
> lees verder op de website

Bijeenkomst bestuurders Oost Nederland en ALV 16 juni 2020

11 mei 2020
De fysieke bijeenkomsten die gepland stond op 16 juni Bij Loetje in Gorssel is gecanceld i.v.m. het naleven van de richtlijnen van het RIVM. We zijn bezig om daarvoor in de plaats alternatieve online...
   
> lees verder op de website

Modernisering PF per 01-01-2021

29 april 2020
Als PON-besturen hebben we al meerdere malen gesproken tijdens de ALV’s over de modernisering van het PF die per 1 -1-2021 ingaat. In grote lijnen gaat deze modernisering vooral over de...
   
> lees verder op de website
PON logo Raadhuisplein 1, 7031 AW Wehl
Postbus 55, 7030 AB Wehl
T 0314-38 39 68
www.ponprimair.nl
Afmelden nieuwsbrief
flexpool arbo loopbaan PON website