PONPOST september 2020
PON flexpool arbo loopbaan
PON nieuwsbrief

Beste lezers,

We leven in bizarre tijden! Corona beheerst het nieuws én ons dagelijks leven. Met elkaar hebben we in dit virus een stevige uitdaging om zaken zo goed en gezond mogelijk te regelen. Niet in de laatste plaats geldt dat voor het onderwijs.

Ondertussen gaat de tijd ook gewoon verder en ligt de zomervakantie van 2020 inmiddels achter ons en zijn de scholen weer begonnen. Via deze PONPOST informeren we jullie over diverse actuele en lopende zaken.

Veel leesplezier en een goed en gezond schooljaar gewenst!

 

Spannende tijden blijven...

Het begin van een nieuw schooljaar heeft nog zelden zoveel onzekerheden gekend als dit jaar.

Alle kinderen staan te popelen om weer te beginnen, ze weten na de corona periode heel goed hoe fijn het is om weer naar scholen te mogen. Eén van de positieve effecten van deze onzekere tijden.

Want onzekere tijden zullen nog wel even blijven, spannend voor leraren die in de risicogroep behoren. Spannend voor directeuren en teams of alle zorgvuldig uitgedachte protocollen wel blijken te werken. Helaas nog steeds afstand houden, geen ouders in de school en op het plein. Dat blijft toch een vreemd beeld en vooral voor de jongste kinderen extra spannend als je voor het eerst naar school gaat.

Bij PON werken we, in navolging van de RIVM maatregelen, nog zoveel mogelijk vanuit ons huis. We plannen af en toe naast onze Teams-meetings ook fysieke overleggen om elkaar toch even te zien. Zo gaan we 4 september wel met ons team op pad voor een wandeling als alternatief voor ons jaarlijkse teamuitje. Gelukkig zijn tot nog toe alle collega’s gezond en dat willen we graag zo houden.

Alle overige ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in het onderwijs gaan gewoon door en het lerarentekort komt in deze tijd in veel regio’s extra hard aan nu leraren zich bij klachten moeten laten testen en dan soms wel vier dagen afwezig zijn.  Landelijk is daar veel commotie over en de PO raad en VO raad hebben samen met de vakbonden op 2 september een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met het verzoek om voor leraren snellere afhandeling van testen mogelijk te maken. Vanuit verschillende besturen komen signalen dat men zelf de regie wil op het testen en beried is om zelf testen in te kopen als het moet. We gaan daar als PON ook naar kijken, maar wachten tevens de reactie van de minister af na aanleiding van de brief.

De aanpak van het lerarentekort wordt vervolgd in een landelijke Taskforce Lerarentekort, zoals minister Slob op 2 juli aan de Tweede Kamer heeft laten weten. De aanleiding was het heftige debat op 1 juli en de publicatie van het rapport van Merel van Vroonhoven, aanjager lerarentekort, ‘Samen sterk voor de leerling’. In dit rapport wordt de conclusie getrokken dat de aanpak tot dan toe veel te vrijblijvend en veel te versnippert is geweest. Het ministerie streeft naar een landelijk dekkend netwerk van samenwerkingsverbanden van schoolbesturen om de ontwikkelingen in de regionale arbeidsmarkt effectief aan te kunnen pakken. Daarbij wordt uitgegaan van een duurzame structurele bekostiging en verplichte aansluiting van alle schoolbesturen. We hebben vanuit ons landelijk platform van regionale samenwerkingsverbanden hierover het eerste gesprek gevoerd met OCW en zullen verder samen met OCW gaan optrekken om dit verder vorm  te geven. Uit de eerste gesprekken blijkt dat ze vooral onze ervaring en kennis nodig hebben om tot een effectieve aanpak te komen. We houden u op de hoogte.

We wensen iedereen, ondanks deze bijzondere tijd, een leerzaam en goed schooljaar toe!

Mini Schouten

Onze poolers zijn weer gestart

3 september 2020
Na een bizar tweede deel van schooljaar 2019/2020 en hopelijk een fijne vakantie zijn onze poolers de afgelopen weken gestart met schooljaar 2020/2021. Dit jaar hebben we niet afgetrapt met drie...
   
> lees verder op de website

Vervanging door poolers

3 september 2020
In periodes waarin het aantal vervangingsverzoeken piekt doen wij geregeld een beroep op scholen en besturen om een ‘plan B’ te hebben voor gevallen waarin wij als PON geen vervanger...
   
> lees verder op de website

Leergang Loopbaan en Leiderschap

3 september 2020
Zoals eerder gecommuniceerd biedt het Loopbaancentrum Oost Nederland i.s.m. de Rolfgroep voor het derde jaar in successie de leergang ‘Loopbaan & Leiderschap’ aan. Er zijn nog enkele...
   
> lees verder op de website

Volgen van poolers bij lange vervangingen

3 september 2020
Het gebeurt geregeld dat poolers soms voor een (zeer) lange periode onderdeel zijn van een schoolteam i.v.m. een lange vervanging. Zeker in de huidige coronatijd, waarin we het bezoeken van andere...
   
> lees verder op de website

Blije mobiliteit?

3 september 2020
De jaarlijkse formatiepuzzel ligt inmiddels achter ons en de scholen zijn weer begonnen. De kans is groot dat het op dit vlak nu wat rustiger is op de scholen. Een mooi moment om eens de term...
   
> lees verder op de website

Loopbaangesprekken

3 september 2020
Een ieder die een keer van gedachten wil wisselen over zijn/haar loopbaan is van harte welkom op ons Loopbaancentrum. Samen kunnen we dan, in vertrouwen en openheid, je vragen verkennen. Te denken...
   
> lees verder op de website

EnquĂȘte Arbodienstverlening

3 september 2020
Eind juli jl  heeft Loopbaancentrum Oost Nederland een enquête aangereikt aan besturen en organisaties in regio Oost die gebruik maken van de arbodienstverlening via PON. Mooie...
   
> lees verder op de website

Veldraadpleging 2019

3 september 2020
In 2019 hebben we middels een 'veldraadpleging' opnieuw de tevredenheid getoetst m.b.t. onze dienstverlening. In alle berichtgeving over en aandacht voor het coronavirus in het voorjaar...
   
> lees verder op de website

Begeleiding starters

3 september 2020
Sinds vorig schooljaar begeleiden we al onze starters door inzet van seniors. De seniors worden gekoppeld aan een starter en zij bezoeken de starter ongeveer driemaal in een vervanging. Doelstelling...
   
> lees verder op de website

Traject scholing en begeleiding

3 september 2020
Ook dit jaar kunnen al onze tijdelijke poolers zich opgeven voor het traject scholing en begeleiding. Leerkrachten in deze pool kiezen hiervoor zodat zij begeleiding krijgen, scholingsbudget...
   
> lees verder op de website
PON logo Raadhuisplein 1, 7031 AW Wehl
Postbus 55, 7030 AB Wehl
T 0314-38 39 68
www.ponprimair.nl
Afmelden nieuwsbrief
flexpool arbo loopbaan PON website