PONPOST november 2020
PON flexpool arbo loopbaan
PON nieuwsbrief

Beste lezers,

De dagen zijn korter, de blaadjes vallen van de bomen en Sinterklaas is weer in het land. We kennen deze periode! Toch is niks vergelijkbaar met hoe we dat kennen. Overal passen we ons aan aan de steeds weer wisselende maatregelen, we werken thuis en ontmoeten doen we vooral nog online. Maar wat doen we dat goed! Heel veel gaat door en loopt goed en niet in de laatste plaats geldt dat voor het onderwijs dat dagelijks wordt verzorgd op al onze scholen.
Via deze nieuwe PONPOST informeren we jullie over de laatste actuele ontwikkelingen binnen PON en zaken die daar mee te maken hebben. We wensen jullie veel leesplezier!

 

Het was een bijzonder jaar, dat was het!
Het coronavirus heeft ons nog steeds in zijn greep! Elke keer zitten we weer in spanning te luisteren naar onze minister president en de minister van volksgezondheid. Was het begin oktober een halve lockdown, half oktober bleek het niet genoeg effect te hebben en kwamen er nog meer maatregelen bij! Gelukkig kunnen de scholen nog steeds open blijven en wordt alles gedaan om dat mogelijk te blijven maken. Wel was de boodschap dat op school alleen onderwijs wordt gegeven en dat iedereen na lestijd naar huis gaat om besmettingen tijdens overleggen en een gezellige kop koffie te voorkomen. Helaas zien we dat ondanks deze strenge maatregelen het niet op iedere school lukt om corona buiten de deur te houden. Collega’s worden toch besmet in familiekring of soms ondanks alles op school. Leerlingen zijn soms weken afwezig omdat een familielid besmet is en het gezin in quarantaine moet. Het zorgt voor extra belasting voor het team, het betekent veel vervanging in de scholen. We zien de vraag naar vervanging al een tijd op volle sterkte! Gelukkig hadden we samen goed ons best gedaan de PONflexpool zo goed mogelijk te vullen voor de zomervakantie. Mooi om te merken dat er nog steeds veel leraren zijn die graag in onze regio willen werken! Toch zien we de laatste weken dat het in het noordelijke deel van ons gebied lastiger wordt en dat we af en toe geen vervanger meer kunnen vinden. De komende weken wordt er weer gezamenlijk geworven om ook voor deze regio weer voldoende leraren te vinden om alle vervangingsvragen in te vullen. Goed voor de scholen en goed voor onze matchers, want die vinden elke keer dat ze ‘nee’ moeten zeggen echt heel erg vervelend! Gemiddeld gaat het gelukkig nu nog om hele kleine percentages en worden verreweg de meeste aanvragen nog steeds ingevuld.

In deze tijd gaan ook andere ontwikkelingen gewoon door. Zo waren we al langere tijd van plan om op zoek te gaan naar een nieuwe werkplek. We hebben die werkplek nu gevonden in het midden van onze regio. Per januari 2021 gaan we verhuizen naar het Emerhuys aan de Piet Heinstraat in Zutphen. We hebben daar betere spreekkamers voor de bedrijfsartsen en inzetbaarheidscoaches en ook voor de loopbaangesprekken. We gaan wel naar een kleinere kantoorruimte want we hebben geleerd dat we ook heel veel dingen prima vanuit huis kunnen doen. De kantoorruimte wordt in de toekomst vooral benut om de gezamenlijke activiteiten te doen en elkaar te ontmoeten. De matchers zullen na de verhuizing om 7 uur ’s ochtends vanuit huis opstarten en daarna voor overleg naar kantoor komen. Door de ligging in het midden van onze regio zijn we makkelijker en beter bereikbaar voor onze poolers die over de regio verspreid zijn en ook voor andere betrokkenen bij PON.

We gaan een bijzondere decembermaand tegemoet die heel anders zal zijn dan alle andere hiervoor: geen traditionele kerstborrel voor al onze poolers, geen gezamenlijk afsluitend etentje voor ons team en ook in de privésfeer zal alles anders dan anders verlopen. Hopelijk gaan al die leuke en mooie dingen in 2021 wél weer door. Bovenal hopen we op gezondheid voor ons allemaal!

We zien jullie graag in ons nieuwe kantoor in Zutphen!

Met een vriendelijke groet,

Mini Schouten, directeur/bestuurder PON

 

Informeren over positieve coronatests

20 november 2020
Via deze weg willen we nogmaals herhalen dat we het van groot belang vinden om elkaar te informeren m.b.t. coronabesmettingen. Wanneer een pooler van ons positief getest is, zullen wij contact...
   
> lees verder op de website

Wij gaan verhuizen!

23 november 2020
Per 1 januari 2021 verhuist het kantoor van PON naar Zutphen. De afgelopen jaren is ons werkgebied verder uitgebreid richting Apeldoorn/Deventer en daarom is gekozen voor een centraler kantoor. Het...
   
> lees verder op de website

Vanuit de matching

28 oktober 2020
Ook bij de matchingsafdeling is het anders door Corona. We werken nog steeds vanaf huis, dat vraagt wat aanpassingen, maar inmiddels zijn we eraan gewend. Soms kunnen we aanvragen helaas niet...
   
> lees verder op de website

Gezamenlijk werven

14 oktober 2020
De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt om de pool op sterkte, dus richting de 6% gevuld te krijgen. Dat is belangrijk om een goed, gemêleerd voorportaal voor onze besturen te...
   
> lees verder op de website

In- en doorstroom via de PONflexpool

16 oktober 2020
Vanaf 2013 is de vaste PONpool ingezet als doorstroompool voor personeel dat te veel op scholen aanwezig was ten gevolge van de snelle krimp in het leerlingenaantal. In 2016 kregen de besturen last...
   
> lees verder op de website

PONacademie KlasMastr van de Rolfgroep

11 november 2020
In samenwerking met de Rolfgroep hebben wij een online ‘Ponacademie’ ingericht. Via deze academie zijn opleidingen, cursussen en e-learningmodules te boeken. Afhankelijk van de aard en...
   
> lees verder op de website

Kwaliteitsbewaking van de poolers

21 oktober 2020
Door de maatregelen is het op dit moment niet mogelijk en wenselijk dat wij vanuit PON de scholen in gaan om onze poolers te bezoeken in hun lessen. Toch verdienen poolers een goede...
   
> lees verder op de website

Arbo-dienstverlening via PON

13 november 2020
Voor de besturen die gebruik maken van de Arbodienstverlening via PON is het goed te weten dat de spreekuren van het Arboteam in principe vanaf 4 januari 2021 gaan plaatsvinden op de nieuwe locatie...
   
> lees verder op de website

Loopbaancentrum Oost Nederland werkt voor de regio!

1 november 2020
In 2013 is in samenwerking met het PPOG (platform Primair Onderwijs Oost Nederland) mét subsidie het Loopbaancentrum Oost Nederland opgezet. De insteek was destijds  al dat het...
   
> lees verder op de website

Aansluiten directieberaad / overleg met directeuren

9 november 2020
Wij vinden het belangrijk om af en toe af te stemmen met de directies, cijfers te presenteren en dingen op te halen vanuit het werkveld om zo een goede en open samenwerking te hebben en houden....
   
> lees verder op de website
PON logo Raadhuisplein 1, 7031 AW Wehl
Postbus 55, 7030 AB Wehl
T 0314-38 39 68
www.ponprimair.nl
Afmelden nieuwsbrief
flexpool arbo loopbaan PON website