PONPOST januari 2021
PON flexpool arbo loopbaan
PON nieuwsbrief

Beste lezers,

De eerste maand van 2021 zit er (bijna) op. Wat voor een jaar gaat het worden? Wij weten het niet maar hopen op het allerbeste. Hoe dat er ook uit mag zien...

Vanuit PON is er weer nieuws te melden. Over mobiliteit, arbo, cijfers en meer. Dit nieuws delen we met u in de vorm van deze nieuwe uitgave van onze 'PONPOST'.

We wensen u veel leesplezier!

 

Solidariteit

Wat ben ik trots op de leden van onze verenging! De afgelopen periode zijn we met elkaar bezig geweest met het herijken van de uitgangspunten en de opdracht van onze vereniging. Is PON nog steeds een meerwaarde voor haar leden na 20 jaar? Zijn de doelstellingen nog steeds van toepassing in deze tijd van dreigende personele te korten in het onderwijs? Het antwoord op beide vragen was én is: ja!. Het is nogmaals vastgelegd in het document ‘PON blijvend in weging’. Wel vraagt deze tijd om een nieuwe bezinning over de structuur van governance voor onze vereniging. Daar heeft de laatste jaren een belangrijke ontwikkeling plaatsgevonden, niet alleen bij de besturen zelf. Deze ontwikkeling heeft zich ook voorgedaan in de samenwerkingsorganen waar besturen lid van zijn, zoals de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. De nieuwe statuten zijn gebaseerd op het Raad van Toezicht model. Dat betekent dat PON een Raad van Toezicht en een statutair bestuurder zal hebben in de toekomst en dat de Commissie van Toezicht zal worden opgeheven. Tijdens dit proces ter voorbereiding op de nieuwe statuten, kwamen ook geluiden naar voren om gewogen stemming in de ALV  mogelijk te maken; een lastige kwestie, waar argumenten 'voor' en 'tegen' zijn te bedenken. Een commissie bestaande uit 6 leden heeft zich vanuit de ALV hierover gebogen en kwam met een mooi advies. De basis van dit advies is dat de uitgangspunten van solidariteit de belangrijkste waarden van PON zijn en dat daarop onze samenwerking is gebaseerd. Deze missie zou nog veel beter in de statuten moeten worden vastgelegd. Een waardevol advies; de samenwerking en het vertrouwen van de leden in elkaar is daarmee nogmaals bevestigd! Vanuit dit uitgangspunt heeft de commissie geen argumenten kunnen bedenken die een gewogen stemming noodzakelijk maken om de gezamenlijke doelstellingen te bereiken. De ervaringen uit het verleden hebben ons geleerd dat dit vertrouwen in elkaar nooit beschaamd is en dat we altijd voldoende ruimte en tijd nemen om tot aanvaardbare besluiten te komen voor álle leden.

In de ALV van 27 januari is dit advies aangenomen en zal de missie die is gebouwd op solidariteit worden opgenomen in de nieuwe statuten. De ervaringen uit het verleden hebben geleerd dat het ons steeds weer lukt om vanuit vertrouwen met elkaar samen te werken. Daar mogen de besturen oprecht trots op zijn! Het heeft al heel veel moois opgeleverd voor de personeelsleden die bij de PON besturen werken. Bijvoorbeeld een mooie, intern open arbeidsmarkt waar leraren heel graag werken en welke een landelijke uitstraling heeft. Hierdoor merken wij tot op heden nog maar heel beperkt de effecten van het lerarentekort.

Helaas zitten we nog steeds in een lockdown, waardoor de scholen dicht zijn en onderwijs online wordt vormgegeven. Daarnaast hebben de scholen de opdracht om noodopvang te regelen. Dit is een zware dubbele taak. Gelukkig kunnen we met de extra middelen die komen vanuit ‘Extra handen voor de klas’ en de inzet van alle PON flexpoolers de teams helpen met deze lastige opdracht.

We zien allen uit naar de tijd dat we voldoende zijn gevaccineerd en langzaam voorgoed uit deze lockdown kunnen komen. Allemaal heel veel sterkte en wijsheid gewenst en blijf gezond!

Mini Schouten

PON 2020 in cijfers

30 januari 2021
Aantal verzoeken 2020 was een bijzonder jaar. Door de lockdown zagen we de vraag afnemen, hetgeen vooral voor tijdelijke poolers vervelend uitpakte. De vaste poolers konden veel ondersteuning bieden...
   
> lees verder op de website

Arbodienstverlening via PON

25 januari 2021
Een groot aantal schoolbesturen en onderwijsgelieerde organisaties in de regio, neemt naar volle tevredenheid arbodienstverlening af via PON. Dat doen ze niet zomaar… Ons (onafhankelijke!)...
   
> lees verder op de website

Eigen regie over je loopbaan

18 januari 2021
Hebben jullie ook van de term” AMPLITIE” gehoord? Een mooie term die werd uitgelegd door Tinka van Vuuren tijdens de bestuursbijeenkomst (d.d. 27-01-2021) van de RAP. Het staat niet in...
   
> lees verder op de website

Nieuws vanuit de matching

11 januari 2021
Vanuit onze thuiswerkplekken zijn we druk met invullen van aanvragen voor noodopvang, maar ook lange vervangingen voor verder in het schooljaar komen al regelmatig bij ons binnen. We hoeven ons dus...
   
> lees verder op de website
PON logo Raadhuisplein 1, 7031 AW Wehl
Postbus 55, 7030 AB Wehl
T 0314-38 39 68
www.ponprimair.nl
Afmelden nieuwsbrief
flexpool arbo loopbaan PON website