PONPOST oktober 2021
PON flexpool arbo loopbaan
PON nieuwsbrief

Beste lezers,

'We zijn begonnen!'

Dat geldt zeker voor schooljaar 2021/2022. Inmiddels zitten we alweer vlak voor de herfstvakantie en is dus de nieuwe jaargang weer volle bak aan de gang. Hoog tijd voor de eerste PONPOST van dit schooljaar. Veel leesplezier!

 

 

Co-productie...

Voor uw neus ligt een nieuwe PONPOST. Het is wellicht leuk om een klein kijkje in de keuken te geven bij de totstandkoming van dergelijke nieuwsbrieven:
De PONPOST komt namelijk tot stand middels een prachtige co-productie. Medewerkers van het stafbureau verzamelen tijdens het dagelijks werk namelijk steeds zaken waarvan men vindt dat dit gedeeld kan / moet worden met onze achterban. Deze zaken worden genoteerd (per collega afhankelijk maar dat kan zijn in een boekje, ergens digitaal of gewoon ouderwets in het hoofd). Als het dan weer tijd is voor een nieuwe PONPOST komt de medewerker die dit in z’n takenpakket heeft met een ‘gil’ om zaken aan te leveren. En vanaf dat moment druppelen de nieuwsberichten binnen. Een en ander wordt geredigeerd, opgeslagen en vertaald naar de format van onze nieuwsbrief. En zie daar: er ploft weer een nieuwe PONPOST op de digitale mat bij al onze scholen, besturen en andere geïnteresseerden. Samenwerking optimaforma!
Waarom vertel ik dit? Nou, gewoon omdat het soms leuk is om een kijkje achter de schermen te hebben. Maar ook om een andere reden. Komend schooljaar zal namelijk een bijzonder schooljaar worden. Voor het eerst in 10 jaar zónder onze directeur-bestuurder Mini Schouten aan het roer. En, sterker nog, een jaar überhaupt zonder directeur-bestuurder. We gaan het even ‘zonder’ doen. We geloven namelijk in onze samenwerking en maken van schooljaar 2021/2022 een jaar met heel veel co-productie. Hoe? Dat vertellen we verderop in deze PONPOST.

Met een hartelijke groet,

Team Flexpool PON en Loopbaancentrum Oost Nederland

Vacature coördinator / teamleider

13 oktober 2021
We zijn op zoek naar een coördinator/teamleider, omdat onze collega Gerard Jansen binnenkort met pensioen gaat.  Wie en wat we zoeken is te lezen in de vacature. Vooral directeuren, IB-ers...
   
> lees verder op de website

Vanuit de matching

7 oktober 2021
Het is waarschijnlijk ook niet langs jullie heen gegaan: het lerarentekort is nu ook goed voelbaar bij ons. Het wordt steeds moeilijker om vacatures in te vullen en ook vervangingen. De regel:...
   
> lees verder op de website

Het lerarentekort is overal

5 oktober 2021
Vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken: weinig animo op een vacature, geen vervanger voor die zieke collega, teleurgestelde kinderen omdat ze geen juf/meester hebben…. Kortom, het...
   
> lees verder op de website

Kwaliteitsbewaking van de poolers

1 oktober 2021
Op veel scholen lopen PON-poolers rond uit zowel de tijdelijke als vaste pool. In 80% van de gevallen doen zij een lange vervanging. Dit betekent vaak dat ze echt een onderdeel zijn van het team. Ook...
   
> lees verder op de website

Vertrek directeur-bestuurder

1 oktober 2021
In de inleiding vertelden we het al: onze directeur-bestuurder Mini Schouten is vertrokken. Mini is sinds een aantal jaren woonachtig in Haarlem en toen er een wel héél mooie en...
   
> lees verder op de website

Nieuws vanuit het Loopbaancentrum

21 september 2021
Op het Loopbaancentrum hebben we de afgelopen tijd niet stil gezeten. Behalve de loopbaangesprekken waar iedereen die op een RAP school werkt (dus ook een PON school) gratis recht op heeft, zijn we...
   
> lees verder op de website

Vrijwillige mobiliteit

26 september 2021
Regelmatig wordt PON benaderd met de vraag hoe personeel geïnformeerd kan worden over de mogelijkheden, die leerkrachten hebben als ze eens verder willen kijken om dat via de PONflexpool te...
   
> lees verder op de website

Filmnieuws

25 september 2021
Op het gebied van PR zijn we binnen PON de afgelopen periode druk bezig geweest. Zo zijn er verschillende mooie filmpjes gemaakt over het werken in de pool. Zie de volgende links voor de leuke...
   
> lees verder op de website
PON logo Het Emerhuys
Piet Heinstraat 5
7204 JN Zutphen
T 0314-38 39 68
www.ponprimair.nl
Afmelden nieuwsbrief
flexpool arbo loopbaan PON website