De vereniging

PON is een vereniging van besturen in het primair onderwijs in Oost Nederland.

ALV
De Algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging en bestaat uit de aangesloten leden (schoolbesturen). 

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft de rol van werkgever ten aanzien van de directeur-bestuurder van PON en heeft de bevoegdheid namens de Algemene vergadering de directeur van de vereniging te benoemen, te schorsen of te ontslaan. 

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Mevrouw Yvonne de Haas (Zinder)
Mevrouw Liselotte Friesen (Stichting schoolbestuur Laetare) 
De heer Pieter-Jan Buhler (LiemersNovum)

Directeur/bestuurder
De heer Fred Ruijling is als directeur het enige lid van het bestuur en is derhalve belast met de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het beleid van de vereniging. Hij heeft de dagelijkse leiding van het PON-bureau.