De vereniging

PON is een vereniging van besturen in het primair onderwijs in Oost Nederland.

ALV
De Algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging en bestaat uit de aangesloten leden (schoolbesturen). 

Commissie van toezicht
De Commissie van Toezicht heeft de rol van werkgever ten aanzien van de directeur-bestuurder van PON en heeft de bevoegdheid namens de Algemene vergadering de directeur van de vereniging te benoemen, te schorsen of te ontslaan. 
De commissie van Toezicht bestaat uit:

Mevrouw Sandra van Diessen (Overlaat)
De heer Anton Brinkhuis (PCBO Rheden)

Directeur/bestuurder
De directeur is het enige lid van het bestuur en is derhalve belast met de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het beleid van de vereniging. Hij/zij heeft de dagelijkse leiding van het PON – bureau.