ALV

De Algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging en bestaat uit de aangesloten leden (schoolbesturen). 

De volgende ALV is gepland op 7 oktober 2021 van 13.30 - 15.00 uur, restaurant Loetje in Gorssel.

Data ALV schooljaar 2021-2022: 15 december 2021, 24 maart 2022, 21 juni 2022

ALV 15 juni 2021
agenda
concept verslag

bijlagen:
jaarrekening 2020 inclusief accountantsverklaring
jaarverslag 2020
overzicht inzet en bezetting pool
advies transitievergoeding tijdelijk personeel
akte van statutenwijziging

ALV 22 april 2021
agenda
verslag

bijlagen:
concept statutenwijziging
declarabele inzet EHVK
werving RvT en regiegroep
goudkrachtpool
invalpool kunstdocenten Achterhoek

ALV 27 januari 2021
agenda
verslag

bijlagen:
advies gewogen stemmen