ALV

De Algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging en bestaat uit de aangesloten leden (schoolbesturen). 

De ALV's in schooljaar 2023-2024 zijn:

woensdag 4 oktober 2023

woensdag 6 maart 2024

maandag 17 juni 2024

 

ALV 4 oktober 2023

agenda

verslag