Netwerken

PON organiseert samen met CABO netwerkbijeenkomsten voor directeuren van eenpitters en netwerkbijeenkomsten voor bovenschools directeuren. In deze bijeenkomsten worden de directeuren bijgepraat over actuele ontwikkelingen in de sector op allerlei gebieden.

Netwerk eenpitters
Het netwerk voor directeuren van éénpitters wordt georganiseerd in samenwerking met CABO. Tijdens deze bijeenkomsten worden de directies geïnformeerd over actuele en toekomstige ontwikkelingen binnen de sector. Allerhande thema’s binnen diverse beleidsterreinen zoals personeel, financiën, wet- en regelgeving, huisvesting en onderwijs worden belicht. Geregeld worden externe sprekers uitgenodigd.

Voor de deelnemers is er volop gelegenheid om specifieke punten naar voren te brengen of vragen voor te leggen aan de groep. Kortom, een effectief netwerk waar directeuren hun voordeel mee doen.

Bestuurdersnetwerk
Het netwerk voor bovenschools managers en bestuurders wordt georganiseerd in samenwerking met CABO. Tijdens deze bijeenkomsten worden de directies geïnformeerd over actuele en toekomstige ontwikkelingen binnen de sector. Allerhande thema’s binnen diverse beleidsterreinen zoals personeel, financiën, wet- en regelgeving, huisvesting en onderwijs worden belicht. Geregeld worden externe sprekers uitgenodigd.

Voor de deelnemers is er volop gelegenheid om specifieke punten naar voren te brengen of vragen voor te leggen aan de groep. Kortom, een effectief netwerk waar directeuren hun voordeel mee doen.

P&O netwerk
De medewerkers P&O van de bij PON aangesloten besturen, vormen een P&O netwerk. Doelen zijn onder andere het stimuleren van de professionaliering en bevorderen van mobiliteit, deskundigheidbevordering en kennis delen.