(preventief) spreekuur

Preventief spreekuur
Ziekteverzuim is niet altijd te voorkomen, maar in veel gevallen wel. En dat is door zo snel mogelijk in gesprek te gaan bij signalen van ziekte, van welke aard dan ook. Daarom bieden wij een preventief spreekuurconsult. Als jouw werkgever een contract heeft met de arbodienst van PON, kun je hier gebruik van maken. Dit kan zowel bij de inzetbaarheidscoach als bij de bedrijfsarts. De inzetbaarheidscoach legt in de gesprekken vooral de focus op de balans tussen belastbaarheid van de medewerker en de belasting in het werk, de balans tussen werk en privé, loopbaan (toekomst) en duurzame inzetbaarheid. De bedrijfsarts kijkt vooral naar de medische situatie en het voorkomen van uitval door ziekte.

Werkgever en werknemer kunnen samen besluiten tot een preventief gesprek. Een medewerker kan ook zelf, zonder akkoord van de werkgever, een afspraak maken met de inzetbaarheidscoach en/of bedrijfsarts.   

In geval van verzuim
Wanneer je je ziek meldt, ga je met je directeur/casemanager in gesprek welke hulp je nodig hebt om te kunnen herstellen en terug te keren in het werk. Bij vragen neemt de casemanager zonodig contact op met de inzetbaarheidscoach. Eventueel wordt er een gesprek gepland en/of wordt je doorverwezen naar de bedrijfsarts. Je ontvangt dan een uitnodiging voor het spreekuur.
 

Inzetbaarheidscoaches/arbeidsdeskundigen

Marja Wekking

info@marjawekking.nl

maandag 08.30 - 17.00 uur
woensdag 08.30 - 12.30 uur
 
Dirk Odolphy dirk@rendementinverzuim.nl donderdag 08.30 - 17.00 uur


Bedrijfsartsen 

Jan Heinen bedrijfsarts-heinen@kpnmail.nl maandag 08.30 - 15.00 uur
Eveline Wesselius evelyne@wesseliusbma.nl donderdag 08.30 - 15.00 uur

 

Spreekuurlocaties
Het Emerhuys, Piet Heinstraat 5, 7204 JN Zutphen
Deventer, Kon. Wilhelminalaan 9, 7415 KP Deventer (gebouw 'De Kroon') tbv DAM en Deventer Leerschool (driewekelijks)