Voor werknemers

Wanneer je je ziek meldt, krijg je te maken met de Wet verbetering poortwachter. In de wet staat precies waar jij en je werkgever aan moeten houden tijdens ziekte. 

Jij en je directeur (casemanager) zijn primair verantwoordelijk
Je bent als zieke werknemer verantwoordelijk voor je eigen gezondheid en dient er alles aan te doen om te herstellen, zover dat mogelijk is. Je directeur/ casemanager dient je daarbij optimaal te steunen, te begeleiden en te facilitairen. Gedurende het hele verzuim- en re-integratieproces gaan jullie uit van mogelijkheden en zijn jullie oplossingsgericht. Daarnaast zijn jullie samen verantwoordelijk voor het goed vastleggen van jouw re-integratiedossier.

Jij en je directeur hoeven het niet alleen te doen. Als je werkgever een contract heeft met de arbodienst van PON, krijgen jij en je directeur/casemanager ondersteuning.

De inzetbaarheidscoach
De inzetbaarheidscoach adviseert met name over re-integratiemogelijkheden en de wijze van re-integreren in eigen werk en/of ander werk. Vaak voer je dan samen gesprekken met je directeur en de inzetbaarheidscoach. Tevens kijkt de inzetbaarheidscoach mee in het goed vastleggen van gegevens in je re-integratiedossier.        

De bedrijfsarts
De bedrijfsarts is de medisch adviseur. Hij/zij stelt de beperkingen vast en geeft jouw adviezen m.b.t. het volgen van een behandeling en/of het re-integreren in eigen werk.