Dienstverlening niet-leden

PON is een vereniging en biedt diensten aan haar leden aan die hiervoor een contributie betalen. Daarnaast kunnen schoolbesturen die geen lid zijn, dienstverlening inkopen.

PONFlexpool
Niet PON-leden kunnen gebruik maken van de PONFlexpool. Per vervanging worden matchingskosten en begeleidingskosten in rekening gebracht.

ARBO
Schoolbesturen kiezen voor de verzuim- en re-integratiebegeleiding uit 2 modules. Afhankelijk van de module betaalt het bestuur een vast bedrag per werknemer per jaar.