Klanten

Ook schoolbesturen/scholen die geen lid zijn van PON, kunnen dienstverlening afnemen. PON bemiddelt bij vervangingen voor onderstaande schoolorganisaties.
 

Quadraam Gelderse Onderwijsgroep www.quadraam.nl
Produs www.produsarnhem.nl
Symbion www.symbion-vo.nl
't Venster www.vmbo-venster.nl
   
De Onderwijsspecialisten www.deonderwijsspecialisten.nl
Anne Flokstraschool www.anneflokstraschool.nl
Het Bariet www.hetbariet.nl
De Blink www.blink-veenendaal.nl
Briant College www.briantcollege.nl
Christoffelschool www.christoffelschool-didam.nl
De Fonkel www.fonkel-ede.nl
Hamalandschool www.hamalandschool.nl
Lichtenbeek www.lichtenbeek.nl
Mariëndael www.mariendael.nl
De Ommezwaai www.schooldeommezwaai.nl
Het Prisma www.prisma-arnhem.nl
De Vaart www.vaart-oosterbeek.nl
SBO SAM www.sbosam.nl
Vester College www.vestercollege.nl
Vierbeekcollege www.vierbeekcollege.nl
De Ziep www.deziep.nl
   
Kentalis  
dr. Bosschool locatie Doetinchem www.kentalis.nl
   
St. Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk www.sopow.nl
Bargerpaske www.bargerpaske.nl
De Schakel www.deschakel-winterswijk.nl
De Kolibrie www.obsdekolibrie.nl
Kotten www.obskotten.nl
Miste Corle www.mistecorle.nl
Stegeman www.obsstegeman.nl
't Walien www.obswalien.nl
Woold www.obswoold.nl
   
St. Christelijk Speciaal Onderwijs Apeldoorn www.cso-apeldoorn.nl
De Prinsenhof www.cso-deprinsenhof.nl
De Zonnehoek www.cso-dezonnehoek.nl
   
St. De Vrije School Noord en Oost Nederland www.vsnon.nl
Vrije School de Berkel www.berkelbasisonderwijs.nl
De Zonnewende www.vrijeschooldezonnewende.nl  
 
Achterhoek VO www.achterhoekvo.nl
Gerrit Komrij College www.gerritkomrijcollege.nl
Christelijk College Schaersvoorde www.schaersvoorde.nl
Prakticon Doetinchem www.prakticon.com
Pronova Praktijkonderwijs Oost-Achterhoek www.pronovapraktijkonderwijs.nl
Metzo College www.metzocollege.nl
Almende College Silvolde www.almendecollege.nl
ISK Zutphen www.iskzutphen.nl
   
Scholengroep Veluwezoom www.scholengroepveluwezoom.nl
't Sterrenbos www.sterrenbos.nu
AMG Schmidtschool www.amgs-dieren.nl
OBS Daalhuizen www.daalhuizenvelp.nl
De Lappendeken www.lappendeken-desteeg.nl
De Wensvogel www.dewensvogel-dieren.nl
De Kameleon www.kameleon-velp.nl
Prinses Margriet www.prinsesmargriet-spankeren.nl
Dorpsschool Rozendaal www.dorpsschoolrozendaal.nl
Koningin Emmaschool www.koninginemmaschooldieren.nl
De Expeditie www.expeditie-dieren.nl
Rheder Enk www.rhederenk.nl
   
Stichting Samenwerkingsschool Rivierenwijk

www.kindcentrumrivierenwijk.nl