Netwerken

PON organiseert samen met CABO netwerkbijeenkomsten voor directeuren van eenpitters en netwerkbijeenkomsten voor bovenschools directeuren. In deze bijeenkomsten worden de directeuren bijgepraat over actuele ontwikkelingen in de sector op allerlei gebieden.

Ook is er binnen PON een netwerk P&O'ers en een PON adviesraad.