Netwerk bovenschools managers en bestuurders

Het netwerk voor bovenschools managers en bestuurders wordt georganiseerd in samenwerking met CABO. Tijdens deze bijeenkomsten worden de directies geïnformeerd over actuele en toekomstige ontwikkelingen binnen de sector. Allerhande thema’s binnen diverse beleidsterreinen zoals personeel, financiën, wet- en regelgeving, huisvesting en onderwijs worden belicht. Geregeld worden externe sprekers uitgenodigd.

Voor de deelnemers is er volop gelegenheid om specifieke punten naar voren te brengen of vragen voor te leggen aan de groep. Kortom, een effectief netwerk waar directeuren hun voordeel mee doen.
 

Deelnemers

Anton Brinkhuis PCBO Rheden
Arjan van der Leest PCO Eerbeek
Dick Stam Stichting Proles
Hans van Colvoort Stichting Poolster
Jan Schakel Stichting DAM
Julie van Daal VSNON
mw. van Daalen VSNON
Lucy Hermsen Pro8
Mieke Wessels SCO Rijn-IJssel
Paul Appel SKBG
Pien Franken Stichting Proles
Toon Geluk SPO de Liemers
Paulien Boogerd SOPOW
Bert Mooibroek Gelderveste
Hermien Vos Gelderveste
Louis van Stiphout Quo Vadis
Dick van den Berg PON
Mini Schouten PON
José Scholten Loopbaancentrum Oost Gelderland